Analytical services, search for information, research, consulting, publishing./Analytické služby,vyhledávání informací,průzkumy,poradenství,nakladatel

Financial analysis, Market research and competition, Marketing and PR on the Internet, Annual Reports, Search for information, Market research and competition, Surveys and questionnaires, Publishing
-------------------------------------
Finanční analýza podniku, Průzkum trhu a konkurence, Marketing a PR na internetu, Výroční zprávy, Vyhledávání informací, Průzkum trhu a konkurence, Průzkumy a dotazníková šetření, Nakladatelství

Počet zaměstnanců
 • 1-9
 1. Profil 1
 2. Profil 2

Analytical services, data search and retrieval, surveys, questionnaires, publishing house/Analýzy a průzkumy, vyhledávání, dotazníky, nakladatelství

Co nabízíme

Financial analysis *Market research and competition *Survey Searching for information *Surveys and questionnaires *Marketing and PR on the Internet-traffic analysis web *Social networks and blogs *Annual reports and other publications in our publishing house
-------------------------------------
*Finanční analýza podniku *Průzkum trhu a konkurence *Vyhledávání informací *Průzkumy a dotazníky *Marketing a PR na internetu *Výroční zprávy a další publikační činnost v rámci našeho nakladatelství

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Czech companies and foreign businesses that would be interested in such as market research and analytical services.
Suppliers of graphic work and printing (graphic and DTP, graphics, printers).
-------------------------------------
České firmy, ale i zahraniční podniky se zájmem např. o průzkum trhu a analytické služby.
Hledáme dodavatele grafických prací a tisku (grafická a DTP studia, grafiky, tiskárny).

Already engaged in Trans-National Co-operation?

 • Ne

Keywords

Analytical services, data search, surveys, questionnaires, internet marketing
analýza, průzkum, dotazníkové šetření, marketing na internetu, finanční analýza

Hledaná spolupráce

 • Sluzby

Target Countries

 • Austria
 • Czech Republic
 • Germany
 • Hungary
 • Poland
 • Slovakia
 • Slovenia

Zástupce

Pan Ing. Jiří Bábek

CEO/jednatel

Marketing na internetu, SEO / internet marketing, SEO

Co nabízíme

1) Analýza návštěvnosti internetových stránek (webová analytika)
2) Budování a správa profilů na sociálních sítích
3) SEO webdoktor, analýza použitelnosti, audit přístupnosti
4) Copywriting pro web
---------------------------
1) Analysis of internet website attendance (web analytics)
2) Creating and managing profiles on social networks
3) webdoctor SEO, usability analysis, audit of accessibility
4) Copywriting for the web

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Hledáme klienty v oblasti internetového marketingu
-------------------------
We are looking for clients in the area of internet marketing

Already engaged in Trans-National Co-operation?

 • Ne

Keywords

seo, marketing, internet, social networking, LinkedIn, Facebook
seo, marketing, internet, sociální sítě

Hledaná spolupráce

 • Subdodavatelske sluzby
 • Sluzby

Zástupce

Pan Ing. Jiří Bábek

CEO/jednatel

Zpět na seznam