Providing services for SMEs / Poskytování služeb pro MSP

The Regional Development Agency of the Pardubice Region (RDA PR) was established in 1999 as an independent association of legal entities, whose task is to support the development of the Pardubice Region. RDA PR is a partner of the Enterprise Europe Network. The Agency provides information and services aimed at business co-operation, information about EU legislation, ...
-------------------------------------
Regionální rozvojová agentura Pardubického (RRA PK) byla založena v roce 1999 jako nezávislé sdružení právnických osob, jehož úkolem je podporovat rozvoj Pardubického kraje. RRA PK je partner sítě Enterprise Europe Network. Agentura poskytuje informace a služby zaměřené na obchodní spolupráci, legislativu EU, ..

Počet zaměstnanců
  • 1-9

Services, consultancy, events / Služby, konzultace, akce

Co nabízíme

For our clients we organize special events, provide consultancy how to gain and use financial sources, and we are also engaged in strategical development of the region.
-------------------------------------
Organizujeme pro naše klienty odborné akce, poskytujeme poradenskou a konzultační činnost, konzultujeme získávání a využívání finančních zdrojů a v neposlední řadě se zabýváme strategickým rozvojem kraje.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Hledaná spolupráce

  • Sluzby

Target Countries

  • Czech Republic

Zástupce

Pan Lukáš Blažek

konzultant / consultant
Zpět na seznam