Supply and installation of technological equipment, pipe lines/ Montáž a dodávky technologických zařízení; trubní vedení

Supply and installation of technological equipment, and assembly of pipelines and technologies; Development of design and manufacturing documentation, building construction, modification and removal; Manufacture of wooden patterns for casting, a complete process equipment, turnkey projects. Processing production drawings chemical apparatus, including nuclear energy.
(tanks, heat exchangers, columns, reactors)
-------------------------------------
Montáž a dodávky technologických zařízení; montáž trubních vedení a technologií; Zpracování projektové a výrobní dokumentace; Provádění staveb, jejich změn a odstranění; Výroba dřevěných modelů pro výrobu odlitků; kompletní technologická zařízení, dodávky na klíč. Zpracování výrobní výkresové dokumentace chemických aparátů, včetně jaderné energetiky.
(nádrže, výměníky, kolony, reaktory)

Počet zaměstnanců
  • 10-49

Assembly and supplies of technology, project and production documentation, production of wooden models/Montáže a dodavky technologických zařízeni, zpracování projektové a výrobní dokumentace, výroba dřevěných modelů

Co nabízíme

Installation of technological equipment in the energy, chemical, petrochemical and other industries.
Manufacturing planning of chemical apparatus including nuclear energy.
Manufacture of wooden models.
-------------------------------------
Montáž technologických zařízení v oblasti energetiky, chemie, petrochemie a ostatních průmyslových odvětví.
Zpracování výrobní dokumentace chemických aparátů včetně jaderné energetiky.
Výroba dřevěných modelů.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Subcontracting of the assembly and manufacture of wooden models.
-------------------------------------
Subdodávky v oblasti montáží a výroby dřevěných modelů.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

process equipment, design and production documentation, construction, wooden models for casting
technologická zařízení, projektové a výrobní dokumentace, stavby, dřevěné modely pro výrobu odlitků

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Vyrobni dohoda
  • Technicka spoluprace
  • Licence
  • Sluzby

Target Countries

  • Russian Federation
  • Viet Nam

Zástupce

Pan Ing. Miloslav Vimr

CEO/jednatel
Zpět na seznam