sale,purchase of businesses,business valuation,mergers&acquisitions,restructuring,corporate finance/prodej,nákupu firem,oceňování firem,fúze&akvizice

Identification of strategic partners and financial investors, organization sales / purchase of business, business valuation, organization of mergers and acquisitions; advice on reorganization of companies, preparation and evaluation of investment projects
-------------------------------------
Vyhledávání strategických partnerů a finančních investorů organizace prodeje/nákupu podniku.oceňování podniků, organizace procesu fúzí a akvizic,poradenství při reorganizaci podniků , příprava a hodnocení investičních projektů

Number of employees
 • 1-9

Purchase and sale of companies, financial advice/Nákup a prodej firem, finanční poradenství

What we offer

Brokering the sale / purchase of businesses, identification of strategic partners and financial investors. Advice on mergers and acquisitions, corporate finance advice
-------------------------------------
Zprostředkování prodeje/nákupu firem, vyhledávání strategických partnerů a finančních investorů. Poradenství při fúzích a akvizicích, poradenství ve firemních financích

What we are looking for

Look up companies that need a strategic partner or financial investor wishing to form a fusion / acquisition or take over another firm to invest in order to expand the portfolio of activities. Further searching advisory firms in different fields such as potential partners in the implementation of our projects.
-------------------------------------
Vyhledáme firmy, které potřebují strategického partnera, finančního investora nebo chtějí formou fúze/akvizice převzít jinou firmu případně investovat za účelem rozšíření portfólia aktivit. Dále vyhledáváme poradenské firmy v různých oborech jako potenciální partnery při realizaci našich zakázek.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

 • Yes

Keywords

Sale of companies, mergers & acquisitions, strategic partner, financial investor
Prodej firem, fúze&akvizice, strategický partner, finanční investor

Collaboration sought

 • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)
 • Investment, financing
 • Services

Target Countries

 • Austria
 • Brazil
 • Bulgaria
 • China
 • Croatia
 • Czech Republic
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Latvia
 • Lithuania
 • Mexico
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Russian Federation
 • Serbia
 • South Africa
 • Spain
 • Sweden
 • Switzerland
 • Turkey
 • Ukraine
 • United Kingdom
 • United States

Responsible

Mr Ing. Zdeněk Mlčoch,MBA

CEO / Jednatel

back to list