Optimization of technological processes, crash analysis, process simulation/ Optimalizace technologických procesů, crash analýzy, simulace procesů

Development, simulation FEM, CFD, MBS, measurement, testing, construction and supply of products and special purpose machines
-------------------------------------
Vývoj, simulace FEM, CFD, MBS, měření, zkoušky, konstrukce a dodávky přípravků a jednoúčelových strojů

Počet zaměstnanců
  • 10-49

Support for the development, testing, products, single-purpose machines/Podpora vývoje, zkoušky, přípravky, jednoúčelové stroje

Co nabízíme

Virtual tests, simulations and calculations in mechanics.
Testing according to the customer's technical.
Development and delivery of products and single-purpose machines.
-------------------------------------
Virtuální zkoušky, simulace a výpočty v oblasti mechaniky.
Konstrukce
Zkoušky dle technického zadání zákazníka.
Vývoj a dodávka přípravků a jednoúčelových zařízení.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

FEM, CFD, MBS simulations, R&D, single-purpose machines
MKP, CFD, MBS simulace, vývoj, konstrukce, jednoúčelové stroje a přípravky

Hledaná spolupráce

  • Technicka spoluprace
  • Spoluprace ve V&V
  • Sluzby

Zástupce

Pan Ing. Marek Babuška

CSc.
Zpět na seznam