Tertiary-level education, research and development / Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Faculty of Information Technology (FIT) BUT is a top-class university institution that bears comparison even on international level. We can offer education in the field of information technology in all forms of study: bachelor studies, follow-up master studies and Ph.D. study. The follow up Master´s study programme provides education in branches: information systems, computer graphics and multimedia, intelligent systems, computer systems and networks, bioinformatics and biocomputing, computer networks and communication, computer and embedded systems, information technology security, management and information technologies and mathematical methods in information technology.
-------------------------------------
Fakulta informačních technologií (FIT) VUT v Brně je špičkovým vysokoškolským pracovištěm, které snese srovnání i v mezinárodním měřítku. Nabízí vysoce ceněné vzdělání v oblasti informačních technologií ve všech stupních studia: bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském. Navazující magisterský program poskytuje vzdělání v oborech: informační systémy, inteligentní systémy, počítačová grafika a multimédia, počítačové systémy a sítě, bezpečnost informačních technologií, bioinformatika a biocomputing...atd

Počet zaměstnanců
  • více než 250

Development and Research in the field of information Technology / Výzkum a vývoj v oblasti informačních technologií

Co nabízíme

Experiences from the environment of both basic and applied research in the following areas: applied evolutionary algorithms, computer architecture and computer systems, security, diagnostics, evolvable hardware, formal models, formal verifications, information and database systems, intelligent systems, management in software engineering, system modelling and simulation, Petri nets, computer graphics, medical computer graphics, computer networks, communication protocols and embedded systems, reprogrammable architectures, high-performance computing, speech processing and natural language processing, in accordance with the priorities resulting from current trends in research and development in the Czech Republic and the European Union.
-------------------------------------
Nabízíme zkušenosti v oblastech: aplikované evoluční algoritmy, architektury počítačů a počítačových systémů, bezpečnost, diagnostika, evolvable hardware, formální modely, formální verifikace, informační a databázové systémy, inteligentní systémy, management v softwarovém inženýrství, modelování a simulace systémů, Petriho sítě, počítačová grafika, počítačová grafika pro medicínu, počítačové sítě, komunikační protokoly a vestavěné systémy, reprogramovatelné architektury, vysoce náročné výpočty, zpracování řeči a zpracování přirozeného jazyka, a to v souladu s prioritami vyplývajícími z aktuálních trendů ve výzkumu a vývoji v rámci ČR a Evropské unie.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

Information Technology, research
Informační technologie, výzkum

Hledaná spolupráce

  • Technicka spoluprace
  • Spoluprace ve V&V

Zástupce

Pan Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

Professor/ Profesor
Zpět na seznam