Communication, advertising and marketing agency/ Komunikační, reklamní a marketingová agentura

Successful communication and promotional marketing firm providing complete advertising services. In twenty years works on several important projects with domestic and international partners.
-------------------------------------
Úspěšná komunikační a reklamně marketingová firma, zajišťující kompletní reklamní služby. Za dvacet let existence spolupracovala na řadě významných projektů s tuzemskými i mezinárodními partnery.

Počet zaměstnanců
  • 1-9

Marketing, communications, advertising, production/Marketing, komunikace, reklama, produkce

Co nabízíme

B2B and B2C communications campaigns, events / actions, advertising production, outdoor, internet advertising, exhibitions, corporate identity, public relations within the EU
-------------------------------------
B2B a B2C komunikační kampaně, eventy/akce, reklamní produkce, outdoor, internetová reklama, výstavnictví, corporate identity, PR v rámci EU

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Cooperation and collaboration
We are looking for partners that we can offer services in the field of marketing and advertising. We are looking for companies that want to increase sales and are looking for new customers in the region of Central Europe.
-------------------------------------
Kooperace a spolupráce
Hledáme partnery, kterým bychom mohli nabídnout služby v oblasti marketingu a reklamy. Hledáme firmy, které chtějí navýšit svůj prodej a hledají své zákazníky v regionu centrální Evropy.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

marketing, advertising, communication, production, exhibition events, B2B
marketing, reklama, komunikace, produkce, eventy výstavnictví , B2B

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Sluzby

Zástupce

Pan Ing. Dušan Procházka

Sales director, CEO/Obchodní ředitel, jednatel
Zpět na seznam