Production machines for blending, Supplier of agitators/Výroba míchacích strojů, hnětačů

Our company is based in the Czech Republic, Hradec Kralove 100 km east of Prague.
We produce machines for blending for the food and chemical industries.
The company was founded in 1992 by the current owner, Mr. Kalous and began cooperation with the German company Heinkel GmbH, manufacturing precision parts for centrifuges blood.There we gained experience, which we used in the production of its own machines.
-------------------------------------
Jsme výrobci kvalitních míchacích strojů. Naše společnost byla založena v roce 1992 a začala spolupracovat s německou společností Heinkel GmbH vyrábějící přesné části do míchacích strojů. Zde jsme získali zkušenosti, které uplatňujeme při výrobě vlastních strojů.

Number of employees
  • 10-49

Reliable supplier of mixers/Dodavatel spolehlivých míchadel

What we offer

We produce stainless steel mixing machines, modified according to the wishes and needs of the customer.
Our smug are designed for heavy-duty conditions
operation, 8-1000 l volume.
We use branded components from German
companies, motors and elektronik Siemens, SKF Bearings, air Festo, .
-------------------------------------
Vyrábíme míchací stroje z nerezu , upravené dle přání a potřeb zákazníka.
Naše strojen jsou určeny do těžkých podmínek
vícesměnného provozu, od 8 do 1000 l objemu.
Používáme komponenty od značkových německých
firem, motory a elekronika Siemens, Ložiska SKF a
vzduchotechnika Festo,

What we are looking for

We are looking for sales representatives to sell our machines abroad.
-------------------------------------
Hledáme obchodní zástupce na prodej našich strojů v zahraničí.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Yes

Keywords

mixers, chemical production
míchadla, chemická výroba

Collaboration sought

  • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)
  • Subcontracting
  • Manufacturing agreement
  • Services

Responsible

Mr Jiří Konvalina

Sales manager/obchodní manažer
back to list