Renting of administrative and technological areas / Pronájem administrativních a technologických ploch

Rental and management technology park VIENNA POINT in Brno, Vienna street. It's very attractive location close to international moves and D1 and D2. Leasing of office, technology, laboratory and manufacturing space category "A". Modern, low energy buildings with above-average number of parking spaces. Public transport and shopping center FUTURUM nearby. Providing facility management tenants park. Cooperation in science and research.
-------------------------------------
Pronájem a správa technologického parku VIENNA POINT v Brně, ulice Vídeňská. Velmi atraktivní poloha v blízkosti mezinárodních tahů a dálnice D1 a D2. Pronájem administrativních, technologických, laboratorních a výrobních ploch kategorie "A". Moderní a nízkoenergetické budovy s nadstandardním počtem parkovacích míst. MHD a obchodní centrum FUTURUM v blízkosti. Poskytování facility managementu nájemcům parku. Spolupráce v oblasti vědy a výzkumu.

Počet zaměstnanců
  • 10-49

Your home in Brno / Váš domov v Brně

Co nabízíme

Leasing of office, technology, laboratory and manufacturing space in Technology Park VIENNA POINT in Brno. Category A - modern and low-energy buildings surrounded by greenery. Lease individual offices and large open plan spaces. Reception, security, cleaning, cafes and restaurants.
The optimal balance between price and available space. A large number of parking spaces. Low energy prices. Facility management directly in its own premises. Providing other services. Cooperation in science and research.
-------------------------------------
Pronájem administrativních, technologických, laboratorních a výrobních ploch v technologickém parku VIENNA POINT v Brně. Kategorie A - moderní a nízkoenergetické budovy obklopené zelení. Pronájem jednotlivých kanceláří až velkých open space prostorů. Služby recepce, ostrahy, úklidu, kavárny a restaurace. Optimální poměr mezi cenou a nabízenými prostory. Velký počet parkovacích míst. Nízké ceny energií. Facility management přímo ve vlastním areálu. Zajišťování dalších služeb. Spolupráce v oblasti vědy a výzkumu.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for tenants of the office space from 40 m2 to 8000 m2, laboratory, technology and production facilities from all sectors and types of activities, both domestic and foreign entities.
-------------------------------------
Hledáme nájemce administrativních ploch od 40 m2 do 8000 m2, dále laboratorních, technologických a výrobních ploch ze všech oborů a druhu činností, domácí i zahraniční subjekty.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

rent, administrative, technology, park, for rent, laboratory, office, headquarter, services, research, development
pronájem, park, kanceláře, věda, výzkum, technologie

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Spoluprace ve V&V
  • Sluzby

Target Countries

  • not specified

Zástupce

Pan Ing. Pavel Nohel

Vice Chairman of Board / Místopředseda představenstva
Zpět na seznam