Engineering/ Strojírenství

Custom manufacturing of engineering products such as technological units, steel structures and weldments incl. machining on CNC machines, pressure vessels, rolls for hot rolling, heat treatment. (Induction hardening, carburizing, ion nitriding). Part of company is an independent department of development and construction machinery.
-------------------------------------
Zakázková výroba strojírenských výrobků jako jsou technologické celky, ocelové konstrukce a svařence vč. opracování na CNC strojích, tlakové nádoby, průmyslové jeřáby, hutní válce pro válcování za tepla, tepelné zpracování (indukční kalení, cementace, iontová nitridace). Součástí společnosti je i samostatný útvar vývoje a konstrukce strojních zařízení.

Number of employees
  • more than 250

Engineering/ Strojírenství

What we offer

Production: technological units, mainly for metallurgy, coke ovens, metal pipe, steel structures and weldments incl. machining on CNC machines and finishes, including industrial cranes. projection, robotized workplaces, special purpose machinery (saws and grinders on the creep material, metallurgical robots and manipulators, etc.) pressure vessels, open-die forgings, rolls for hot rolling.
Services: development and design work, heat treatment (induction hardening, ion nitriding, hardening, etc.)
-------------------------------------
Výrobu: technologické celky, zejména pro hutnictví, koksovny, trubkárny, ocelové konstrukce a svařence vč. opracování na CNC strojích a povrchových úprav, průmyslové jeřáby vč. projekce, robotizovaná pracoviště, jednoúčelová strojní zařízení ( pily a brusky na žáropevný materiál, roboty a hutní manipulátory aj.) tlakové nádoby, volně kované výkovky, hutní válce pro válcování za tepla.
Služby: vývoj a konstrukční práce, tepelné zpracování ( indukční kalení, iontovou nitridaci, cementaci aj.)

What we are looking for

Contacts and cooperation with companies
- Cooperate in the field of cooperation (bilateral)
- Supplying technological units and part of the manufacturing process ensure the cooperation
- Looking for custom production incl. solution design,
- Companies in the supply of energy
-------------------------------------
Kontakty a spolupráci se společnostmi, které
- spolupracují v oblasti kooperací ( oboustranně)
- dodávají technologické celky a část výroby zajišťují v kooperaci
- hledají zakázkovou výrobu vč. návrhu řešení,
- společnosti z oblasti dodávek pro energetiku

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Yes

Keywords

technological units, steel structures and weldments incl. machining, pressure tanks, single- purpose engineering devices, handling devices, machines
technologické celky, ocelové konstrukce a svařence vč. opracování na CNC strojích, tlakové nádoby, průmyslové jeřáby

Collaboration sought

  • Subcontracting
  • Manufacturing agreement

Responsible

Ms Ing. Ivana Žižková

marketing Department/marketingové oddelenie
back to list