Manufacture of clothes / Výroba oděvů

Manufacture and sale of custom-making, advisory activities, cultural events connected with fashion. At the fair, congresses, corporate events can organize the accompanying program. Design and manufacture of household textiles made ​​from natural materials. Design and production design for interiors (companies, studios, apartments, offices). Individual design and manufacture a complete clothing (wardrobe) tailored for men and ladies. (suits, coats, dresses, tuxedo, gowns for judges and university), an emphasis on natural materials (silk, linen, wool, hemp).
-------------------------------------
Výroba a prodej vlastní tvorby, poradenská činnost, kulturní akce spojené s módou. V rámcí veletrhů, kongresů, firemních akcí možnost uspořádání doprovodného programu. Tvorba a výroba bytových textílií z přírodních materiálů. Návrhy a tvorba designu pro interiéry (firmy, studia, byty, kanceláře). Individuální návrhy a výroba kompletního oblečení (šatníku) na míru pro pány a dámy. (obleky, fraky, společenské oděvy, smoking, taláry pro soudce a univerzity), kladení důrazu na přírodní materiály (hedvábí, len, vlna, konopí).

Počet zaměstnanců
 • 1-9

Manufacture of clothes from natural materials / Výroba oblečení z přírodních materiálů

Co nabízíme

Specialization in knitted fashion from natural materials. We produce from this material also sewn things, often very funny complemented by hand painting, lace, different applications, old textile techniques (patchwork), etc.
Creation and execution of fashion shows, seminars and cultural programs.
-------------------------------------
Specializace na pletenou módu z přírodních materiálů. Z tohoto materiálu vyrábíme i šité věci, mnohdy velmi vtipně doplněné ruční malbou, krajkou, různými aplikacemi, starými textilními technikami (patchwork) apod.
Tvorba a provedení módních přehlídek, školení a kulturních pořadů

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Manufacture and sale of custom-making, advisory activities, cultural events connected with fashion. At the fair, congresses, corporate events can organize the accompanying program. Design and manufacture of household textiles made ​​from natural materials. Design and production design for interiors (companies, studios, apartments, offices). Individual design and manufacture a complete clothing (wardrobe) tailored for men and ladies. (suits, coats, dresses, tuxedo, gowns for judges and university), an emphasis on natural materials (silk, linen, wool, hemp).
-------------------------------------
Výroba a prodej vlastní tvorby, poradenská činnost, kulturní akce spojené s módou. V rámcí veletrhů, kongresů, firemních akcí možnost uspořádání doprovodného programu. Tvorba a výroba bytových textílií z přírodních materiálů. Návrhy a tvorba designu pro interiéry (firmy, studia, byty, kanceláře). Individuální návrhy a výroba kompletního oblečení (šatníku) na míru pro pány a dámy. (obleky, fraky, společenské oděvy, smoking, taláry pro soudce a univerzity), kladení důrazu na přírodní materiály (hedvábí, len, vlna, konopí).

Already engaged in Trans-National Co-operation?

 • Ne

Keywords

Clothes, natural materials, zakázkové krejčovství
Oblečení, přírodní materiály, customized tailoring

Hledaná spolupráce

 • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
 • Sluzby

Target Countries

 • Austria
 • Czech Republic
 • Denmark
 • Germany
 • Hungary
 • Israel
 • Lebanon
 • Netherlands
 • Russian Federation
 • Slovakia

Zástupce

Paní Ing. Iveta Nedomová

CEO / Jednatel
Zpět na seznam