Research in the field of transport / Výzkum v oblasti dopravy

The Transport Research Centre (CDV) is the only scientific research public institution under the Ministry of Transport.
The basic purposes of the centre are research and developement activities, processing expertise, ensure projects and services for Ministry of Transport, as well as providing expert opinions for authorities, both public and commercial entities.
-------------------------------------
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV) je veřejnou výzkumnou institucí a jedinou dopravní vědeckovýzkumnou organizací v působnosti Ministerstva dopravy
Základním posláním CDV je výzkumná, vývojová a expertní činnost s celostátní působností pro všechny obory dopravy, veřejný i komerční sektor a zajišťování servisních činností pro MD a další orgány a organizace státního, veřejného i soukromého sektoru.

Počet zaměstnanců
  • 50-249

Improving of traffic safety, training, audits, professional examination / Zvyšování dopravní bezpečnosti, školení, audity, odborné zkoušky

Co nabízíme

Security audit
Improving the safety of railway level crossings
Identification of sites of frequent traffic accidents
Tests base layers of roads and pavements
Testing of building materials and structures
Traffic calming, Examination of safety advisers
Rehabilitation programs for drivers, Driver Training
-------------------------------------
Bezpečnostní audit
Zvyšování bezpečnosti železničních přejezdů
Identifikace míst častých dopravních nehod
Zkoušky podkladních vrstev a vozovek pozemních komunikací
Zkoušky stavebních materiálů a konstrukcí
Zklidňování dopravy, Zkoušky bezpečnostních poradců
Rehabilitační programy pro řidiče, Školení řidičů ADR

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Collaboration with potential partners
-------------------------------------
Spolupráci s potencionálními partnery

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

Research, audit, transport
Výzkum, audit, doprava

Hledaná spolupráce

  • Technicka spoluprace
  • Spoluprace ve V&V
  • Sluzby

Zástupce

Paní Mgr. Jana Mazálková

Marketing
Zpět na seznam