Training services / Vzdělávací služby

Academy provides training seminars of hard and soft skills that are unusual themes (from the themes of communication, through the presentation, bribery to sexual) and methodology (by way of involvement of participants).
-------------------------------------
Akademie zajišťuje semináře měkkých a tvrdých dovedností, které jsou nevšední tématicky (od témat komunikačních, přes prezentační, úplatkářské až k sexuálním) i metodicky (způsobem zapojení účastníků).

Počet zaměstnanců
  • 1-9

Training services / Vzdělávací služby

Co nabízíme

Development of employees and management in interactive educational programs from the Czech language, through drawing right brain hemisphere, sexual harassment in the workplace, to the label in business and correspondence.
-------------------------------------
Rozvoj zaměstnanců a managementů v interaktivních vzdělávacích programech od českého jazyka, přes kreslení pravou mozkovou hemisférou, sexuální harašení na pracovišti, k etiketě v podnikání i písemném styku.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

New markets. People interested in an unusual education, sales representative.
-------------------------------------
Nové trhy. Zájemce o nevšední vzdělávání, obchodní zástupce.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ne

Keywords

educational programs, seminars
vzdělávací programy, semináře

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Sluzby

Target Countries

  • Czech Republic
  • Poland
  • Slovakia

Zástupce

Pan Ing. Radim Martynek

Executive Directior / Jednatel

Zpět na seznam