Komplexní služby v ekologii, úsporách energií, dodávkách OZE/Comprehensive services in ecology, energy savings, renewable energy supplies

Authorized in air, processing of dispersion studies, environmental audits, authorized environmental impact assessment / EIA /, waste dispersion studies. Complete offer of energy savings, power savings programs, technology, heat recovery, energy certificates, inspection of boiler efficiency, control air conditioning systems. Design and supply of renewable energy, including photovoltaic, grant applications, implementation of management systems ISO
-------------------------------------
Autorizované měření ovzduší, zpracování rozptylových studií, ekologických auditů, autorizované hodnocení vlivu na ŽP /EIA/, nakládání s odpady, rozptylové studie. Komplexní nabídka úspor energií, úspory elektřiny, technologie rekuperace tepla, průkazy energetické náročnosti, kontrola účinnosti kotlů, kontrola klimatizačních systémů. Navrhování a dodávky obnovitelných zdrojů energií včetně FVE, žádostí o dotace, zavádění systémů řízení ISO

Počet zaměstnanců
  • 10-49

Comprehensive services in the environmental and energy savings/Komplexní služby v ekologii a úsporách energií

Co nabízíme

comprehensive services in ecology and energy, energy savings for industrial and manufacturing facilities, heat recovery, supply efficient lighting, renewable energy sources including PV, emissions testing, testing of boilers, comprehensive services for boilers, expertise, energy audits, building energy certificates, inspection air conditioning systems, subsidies on energy saving and emission abatement
-------------------------------------
komplexní služby v ekologii a energetice, úspory energií pro průmyslové a výrobní areály, rekuperace tepla, dodávky úsporného osvětlení, OZE včetně FVE, měření emisí, kontrola účinnosti kotlů, komplexní služby pro kotle, odborné posudky, energetické audity, průkazy energetické náročnosti budov, kontrola klimatizačních systémů, dotace v oblasti energetických úspor a odlučování emisí

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

With a focus on the services offered.
-------------------------------------
Se zájmem o nabízené služby.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

ecology, heat recovery, energy-efficient lighting, emission, energy saving
ekologie, rekuperace tepla, úsporné osvětlení,měření emisí, úspory energie

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Technicka spoluprace
  • Sluzby

Target Countries

  • Czech Republic

Zástupce

Pan Mgr. David Charvát

Zpět na seznam