Construction activities / Stavební činnost

For our customers in the private sector and the business community we are due to professional, machinery and material equipment and ready to implement the complete construction in the position of general supplier. The high standard of work performed, the quality and experience of our employees and our suppliers allows us to bid for large or special orders of investors.
-------------------------------------
Pro své zákazníky z oblasti soukromého sektoru a podnikatelské sféry jsme díky profesnímu, strojnímu i materiálovému vybavení připraveni realizovat kompletní stavby v postavení generálního dodavatele. Vysoký standard prováděných prací, kvalita a zkušenosti našich zaměstnanců i našich dodavatelů nám umožňuje ucházet se o velké či speciální zakázky investorů.

Počet zaměstnanců
  • 10-49

Construction activities / Stavební činnost

Co nabízíme

Apart from the implementation of new works in which include housing, construction of houses, construction of production halls and other belong to our service portfolio inherently the repairs and renovation of various buildings, including apartments.
For our customers, we are ready to offer full service, starting with the provision of a project through construction to handover of the completed building, including fixtures and fittings.
-------------------------------------
Mimo realizaci nových staveb, do kterých patří zejména bytová výstavba, výstavba rodinných domů, stavba výrobních hal a jiných patří do portfolia našich služeb neodmyslitelně i opravy a rekonstrukce nejrůznějších objektů včetně bytů.
Pro své zákazníky jsme připraveni nabídnout komplexní servis, počínaje zprostředkováním projektu, přes výstavbu až po předání hotové stavby včetně zařizovacích předmětů.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Contracts for supplies of buildings
-------------------------------------
Zakázky na dodávky staveb

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ne

Keywords

buildings, houses, construction
stavby, domy, stavba

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Sluzby

Target Countries

  • Czech Republic

Zástupce

Pan Josef Mikulica

CEO / Jednatel
Zpět na seznam