Education / Vzdělání

The University of Information Technology and Management's philosophy has been to provide quality educational programs geared to serve those seeking a solid foundation in knowledge and skills to be competitive in the job market and to obtain successful employment involving the application of space-age information technologies. The UITM closely cooperates with business. As a member of EEN we help companies to internationalize their activity. We are located in Rzeszow (South-East of Poland).
-------------------------------------
Posláním Univerzity informačních technologií a managementu je poskytovat svým studentům kvalitní výukové programy, které jim pomohou získat potřebné znalosti a dovednosti. Díky tomuto základu jsou studenti konkurenceschopní na pracovním trhu a mohou získat zaměstnání zahrnující využívání moderních informačních technologií. Univerzita úzce spolupracuje s podnikatelskou sférou. Jako člen projektu Enterprise Europe Network pomáháme podnikům s jejich mezinárodními aktivitami. Nacházíme se ve městě Rzeszow na severovýchodě Polska.

Počet zaměstnanců
  • více než 250

Cooperation with IT cluster / Spolupráce s IT klastry

Co nabízíme

INNOVATIVE ASPECTS Wide range of specialties within IT. Huge infrastructure potential - UITM has 17 higly innovative IT laboratories i.a.: Software Engineering Laboratory, Laboratory of Virtual Reality and Image Processing, Laboratory of Computer graphics and Digital Art, CISCO Systems Laboratory, Microsoft Laboratory, Sun Microsystems Laboratory, Novell Laboratory, Laboratory of Parallel Processing Architecture and Parallel Programming, Laboratory of Acoustic and Audio Processing, Laboratory of Data Warehousing, Techniques – Information Repository, Laboratory of Automatics and Robotics.
There are CISCO SYSTEMS (CCNA) computer laboratories, CISCO SYSTEMS (CCNP) computer laboratory, SUN MICROSYSTEMS computer laboratory and the SYLVAN PROMETRIC - Authorized Prometric Testing Center (APTC).
-------------------------------------
Široká nabídka v rámci IT. 17 vysoce inovativních IT laboratoří, mimo jiné: Laboratoř virtuální reality a zpracování obrazu - počítačové grafiky a digitálního umění, - CISCO Systems Laboratoř, - Microsoft Laboratoř, - Sun Microsystems Laboratoř, - Novell Laboratoř, - paralelní zpracování architektury a paralelní programování, - akustická na zpracování zvuku, - techniky datových skladů, - automatiky a robotiky.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for possibilites to cooperate with companies IT of South Poland. We are looking for companies willing to cooperate with polish IT firms (mostly SME sector) located in South East Poland. The IT cluster is developing - it was settled in 2006. New companies are joining. There are new initiatives undertaken between cluster and UITM.
-------------------------------------
Hledáme společnosti ochotné spolupracovat s polskými firmami IT (převážně malé a střední podniky ) z jihovýchodního Polska. V roce 2006 byl vytvořen IT klastr, ke kterému se stále připujují nové firmy. Jsou zde nové iniciativy, které vznikly ve spolupráci klastrů a Univerzitou.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

IT, clusters, projects
IT, klastr, projekty

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Spoluprace ve V&V
  • Sluzby

Target Countries

  • Poland

Zástupce

Paní Ph.D. Marta Czyżewska

senior consutlant

Zpět na seznam