Optimization of wage costs / Optimalizace mzdových nákladů

Business entity focused on optimizing the wage costs for medium and large companies. Optimization of wage indexation, performance bonuses and other financial rewards.
-------------------------------------
Podnikatelský subjekt zaměřující se na optimalizaci mzdových nákladů pro středně velké a velké firmy. Řešení optimalizace mezd, valorizace, výkonnostních bonusů a dalších finančních odměn.

Number of employees
  • 1-9

Optimization of wage costs / Optimalizace mzdových nákladů

What we offer

Complete analysis of wage policy. Design of a complex solution for companies that want to gain savings in social and healthcare costs of current costs. Further cheap wage increases, indexation of wages or payment of incentive bonuses. It is possible to save 15 900 CZK per 1 employee per year.
-------------------------------------
Kompletní analýza mzdové politiky. Návrh komplexního řešení pro firmy, které chtějí získat úsporu na sociálních a zdravotních odvodech ze stávajících nákladů. Dále levné navyšování mezd, valorizace mezd či vyplácení motivačních bonusů. Je možná úspora 15 900 Kč na 1 zaměstnance ročně.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • No

Keywords

Wage costs, savings in social and healthcare costs
Mzdové náklady, úspora na sociálních a zdravotních odvodech

Collaboration sought

  • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)
  • Services

Target Countries

  • Czech Republic

Responsible

Mr Bc. Martin Jurečka

Entrepreneur (NP) / Podnikatel (FO)
back to list