Building elements and constructions / Stavební prvky a konstrukce

DOSTING Co. Ltd. is a company operating in the construction field. We have been taking part in Czech and Slovak markets as your partner for THERMAL INSULATION, ILUMINATION AND COVERING OF BUILDINGS already two decades. One of the company´s main basis and philosophy is high quality of supplied materials, products and services, reliability, guarantee and costumers´ satisfaction. For this reason is „Build with friends!“ motto of the company since the very beginning.
-------------------------------------
DOSTING, spol. s r.o. je společnost působící v oblasti stavebnictví. Již druhé desetiletí vystupuje na trhu ČR, SR i v zahraničí jako Váš partner pro ZATEPLENÍ, PROSVĚTLENÍ A OPLÁŠTĚNÍ STAVEB. K základním stavebním kamenům a filosofii firmy patří kvalita dodávaných materiálů, výrobků a služeb, spolehlivost, záruka a spokojenost zákazníka. I z tohoto důvodu je od prvopočátku mottem firmy „Stavět s přáteli“!

Počet zaměstnanců
  • 10-49

Building elements and constructions, Building materials and products, Insulating materials, products and systems/ Stavební prvky a konstrukce. Stavební materiály a výrobky. Izolační materiály, výrobky a systémy.

Co nabízíme

*Glazed aluminium facades
*Cassetes facades made of composite panels
*Aluminium windows and doors
*Rooflights
*Conservatories
We would like to become a supplier or subcontractor in our field of work for investors, developers or bigger building companies.
-------------------------------------
*Hliníkové prosklené fasády – systémy REYNAERS, SCHUCO, ALIPLAST
*Hliníkové výplně otvorů a zastřešení atrií
*Kazetové bondové fasády
*Střešní světlíky
*Opláštění budov sendvičovými panely
Nabízíme dodávky nebo subdodávky v oboru naší činnosti pro investory, developery nebo větší stavební společnosti.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

bulding elements, building constructions, bulding materials, insulating materials, insulating systems
stavební prvky, stavební konstrukce, stavební materiály, izolační materiály, izolační systémy

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Technicka spoluprace
  • Sluzby

Zástupce

Pan Ing. Libor Hron

Sales Manager / Obchodní manažer
Zpět na seznam