Technology for surface treatment / Technologie pro povrchové úpravy

Our goal is to offer full range in the field of surface treatment
We offer complete solutions for the needs of the laboratory. We provide a comprehensive supply of equipment testing laboratories, not only supply for each unit. Each shipment also provide detailed training, measurement methodology, guidance and ongoing support.
-------------------------------------
Společnost Gamin s.r.o. nabízí komplexní sortiment pro povrchové úpravy.
Zajišťujeme dodávky vybavení zkušebních laboratoří, nejen dodávky jednotlivých přístrojů. Ke každé dodávce poskytujeme i detailní zaškolení, metodiku měření, poradenství a neustálou technickou podporu.

Počet zaměstnanců
  • 1-9

Supply of equipment for surface treatment and service / Dodávky zařízení pro povrchové úpravy a servis

Co nabízíme

Measuring instrument for assessing the quality of surface finish, laboratory equipment, painting equipment, metallization technique, Instruments for assessing the quality of concrete, equipment and abrasive blasting, equipment for recycling solvents and for water recycling.
-----------------------------------
Měřicí přístroje pro hodnocení kvality povrchových úprav, laboratorní techniku, lakovací techniku, metalizační techniku, přístroje pro hodnocení kvality betonu, tryskací techniku a abrazivo (tryskací kotle), přístroje pro recyklaci rozpouštědel, vody.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Customers who operate in the surface treatment industry and are interested in improving the quality and recovery technologies. Partners who are interested in training employees in the field of surface treatment (companies in the field: engineering, automotive, industrial paint and companies engaged in heavy corrosion protection).
At the same time we would appreciate meeting with potential partners who can usefully complement our portfolio.
-------------------------------------
Hledáme zákazníky, kteří se pohybují v průmyslu povrchových úprav a mají zájem o zvyšování kvality a obnovu technologií. Dále hledáme partnery, kteří mají zájem o vzdělávání zaměstnanců v oblasti povrchových úprav
(společnosti z oblasti: strojírenství, automobilového průmyslu, průmyslové lakovny a společnosti zabývající se těžkou protikorozní ochranou.)

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

surface treatment, solvent recycling, blasting, spraying, measuring equipment, NDT
Meřicí technika, laboratorní technika, povrchové úpravy, tryskání, lakování, recyklace ředidel, NDT

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Technicka spoluprace
  • Spoluprace ve V&V

Zástupce

Paní Mgr. Radana Brábníková

Business Director / Obchodní ředitelka

Zpět na seznam