Industrial Automation / Průmyslová automatizace

ADAX provides services in the field of automation and robotics manufacturing processes of industrial companies. Design and supply of industrial automation systems (control systems of production equipment, special purpose machines, robotized workplaces, dispatch, measuring and testing equipment, vision testing, monitoring and visualization, collection and processing of industrial data) for the automotive, mechanical engineering and cable Industry.
-------------------------------------
ADAX poskytuje služby v oboru automatizace a robotizace výrobních procesů průmyslových firem. Návrh a dodávky systémů průmyslové automatizace (řídicí systémy výrobních zařízení, jednoúčelové stroje, robotizovaná pracoviště, dispečerská...atd) pro automobilový, strojírenský a kabelářský průmysl.

Počet zaměstnanců
 • 10-49

Supplies of industrial automation systems / Dodávky systémů průmyslové automatizace

Co nabízíme

We supply industrial automation systems. This is the automatic control systems, special purpose machines, robotized workplace for various industry segments. The greatest degree of know-how, we supply the automotive and Cable Industry. We offer our customers the solutions of problems with the production, testing, inspections of products.
Our systems enable precise and accelerate production, reduce spoilage, improve control, reduce the number of jobs, the collection and analysis of production data.
We use products of world famous manufacturers of automation equipment, we deliver reliable, stable and unique equipment.
-------------------------------------
Nabízíme dodávky systémů průmyslové automatizace. Jedná se o automatické řídicí systémy, jednúčelové stroje, robotizovaná pracoviště pro různé segmenty průmyslu. Největší míru know-how máme v dodávkách pro automobilový a kabelářský průmysl.
Svým zákazníkům dodáváme řešení jejich problémů s výrobou, testováním, kontrolami výrobků.
Naše systémy umožňují zpřesnit a urychlit výrobu, snížit zmetkovost, zlepšit kontrolu, snížit počet pracovních míst, sběr a analýzu výrobních dat.
Používáme produkty světoznámých výrobců.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for manufacturing companies that need to increase the level of automation of their machines and production lines. Businesses that want to increase production efficiency by machines and robots. We offer systems for the collection of data from all production units for maximum utilization of production facilities (OEE).
-------------------------------------
Hledáme výrobní podniky, které potřebují zvýšit míru automatizace svých strojů a výrobních linek, které chtějí zvýšit efektivitu výroby pomocí automatů a robotů.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

 • Ne

Keywords

production line, machinery, assembly machines, automation
výrobní linka, výroba strojů, montážní stroje, automatizace

Hledaná spolupráce

 • Vyrobni dohoda
 • Technicka spoluprace
 • Sluzby

Target Countries

 • Austria
 • Bosnia and Herzegovina
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Czech Republic
 • Estonia
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Kosovo, Republic of
 • Latvia
 • Poland
 • Romania
 • Russian Federation
 • Serbia
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Ukraine

Zástupce

Pan Ing. Petr Fírer

Director / ředitel
Zpět na seznam