Manufacture of machinery / Výroba strojů

Laski Company, Ltd. is a manufacturing organization, produces machines for municipal use such as tree stumps cutters, and chippers, leaf vacuum, groover, sweeping brushes, etc. These machines are exported to 50 countries around the world. Possesses advanced technologies and we would like to offer free capacity of our technology.
-------------------------------------
Firma Laski, s.r.o je výrobní organizace, vyrábí stroje pro komunální použití jako jsou frézy na pařezy, štěpkovače, vysavače na listí, drážkovače, zametací kartáče aj. Tyto stroje vyváží do 50 zemí celého světa. Disponuje moderní technologiemi a rádi bychom nabídli volné kapacity naší technologie.

Počet zaměstnanců
  • 10-49

Communal machines / Komunální stroje

Co nabízíme

We offer communal machines, stump cutter, vacuum cleaners on a leaf, chippers, groover, brushes and more.
We offer free production capacities machining on CNC machine tools, stamping.
-------------------------------------
Nabízíme komunální stroje, fréza na pařezy, vysavače na listí, štěpkovače, drážkovače, kartáče a jiné.
Nabízíme volné výrobní kapacity obrábění na CNC obráběcích strojí, lisování

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for distributors for municipal machinery
We offer free capacity
-------------------------------------
Hledáme distributory pro komunální stroje
Nabízíme volné kapacity

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

machines, tree stumps cutters
stroje, frézy na na pařezy

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Vyrobni dohoda

Target Countries

  • Brazil

Zástupce

Pan Ing. Zdeněk Zapletal

CEO / ředitel
Zpět na seznam