Production of machine works and enegineering products / Výroba strojních součástí a strojírenských výrobků

Strojírna Slavíček, s.r.o. is a modern and prospering Czech company, which flexible responds to customer needs. The company specializes on production of machine parts and products according to the client wishes. This production is processed complex - from obtaining input material, its approval, to production technology, machining, preparations, quality control, assemly and packiging.
---------------------------------------
Strojírna Slavíček, s.r.o. je moderní a prosperující firma s 25 zaměstnanci, pružně reaguje na potřeby zákazníků. Specializuje se na výrobu dílů či výrobků dle požadavků zákazníka. Tato výroba je řešena komplexně od zajištění výchozích materiálů, jejich schválení, přes vlastní technologii, opracování, přípravky, kontrolu, montáž a balení.

Počet zaměstnanců
  • 10-49

Production of machine works and enegineering products / Výroba strojních součástí a strojírenských výrobků

Co nabízíme

We offer production of machine works and engineering products using the following technologies: turning, milling, sharpening, pressing, machining, welding, horizontal drilling
----------------------------------
Výroba strojních součástí a strojírenských výrobků s využítím těchto technologií zpracování: soustružení, frézování, broušení, lisování, obrábění, svařování, horizontální vyvrtávání

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We look for partners to whom we could supply products as subcontractors.
----------------------------------
Hledáme partnery, kterým bychom naše výrobky dodávali jako subdodavatelé.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

subcontracting, production of machine works, engineering
subdodávky, výroba strojních součástí, strojírenství

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Vyrobni dohoda

Zástupce

Pan Miroslav Slavíček

Director / Ředitel
Zpět na seznam