Sale and implementation of information systems and CRM solutions./Prodej a implementace informačních systémů a CRM řešení.

Supplier of information systems to the needs of smaller and medium-sized organizations. Our focus is mainly focused on the following:
- Customer Relationship Management
- Project and task management
- Support of business administration
- Circulation systems and document management
-------------------------------------
Dodavatelem informačních systémů zaměřených na potřeby menších a středně velkých organizací. Naše zaměření je orientováno zejména na oblasti:
- řízení vztahů se zákazníky
- projektový a úkolový management
- podpora obchodní administrativy
- systémy oběhu a správy dokumentů

Počet zaměstnanců
  • 1-9

Geto - a information system / GetO - informační systém

Co nabízíme

Management information system for management of SME (or project teams)
evidence of any document, record business and economic history, elapsed and planned communication, information about projects and assignments. Detailed overview of the individual contracts, their tasks, deadlines, stages of implementation, costs and benefits of actions - always with tracing specific person who participated in the task and with what result.
-------------------------------------
Manažerský informační systém pro řízení MSP (nebo projektových týmů)
evidence veškerých dokumentů, zaznam obchodní a ekonomické historie, proběhlou i plánovanou komunikaci, informace o projektech a úkolech. Detailní přehled o jednotlivých zakázkách, jejich úkolech, termínech, fázích realizace, nákladech a výnosech akcí - vždy s dohledáním konkrétní osoby, která se na úkolu podílela a s jakým výsledkem.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Cooperation/Spolupráce

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ne

Keywords

information system
informační systém

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Licence
  • Sluzby

Zástupce

Pan Ing. Ondřej Zezulák

CEO/jednatel
Zpět na seznam