CNC sheet metal processing, metal stamping parts / CNC zpracování plechů, lisování kovových součástí

CNC sheet metal processing, metal stamping parts, mechanical assembly, galvanizing, powder coating and cathodic.
----------------------------------------------
CNC zpracování plechu, lisování kovových součástí, mechanické montáže, galvanické zinkování, kataforézní a práškové lakování.

Počet zaměstnanců
  • 50-249

CNC sheet metal stamping and metal parts/CNC zpracování plechu a lisování kovových součástí

Co nabízíme

CNC sheet metal processing (casing, racks, metal cabinets ...)
- Cutting of plates on machines FinnPower
- Bending of sheet metal on CNC bending center: SALVAGNINI, SAFAN
- Centering, welding, riveting, welding
- Installation and assembly of parts including packaging
Stamping and metal forming (sockets, plugs, jacks, pins, clips, lights, etc.)
Finishing: cataphoresis painting, powder coating, galvanizing. We offer our partners to supply complete assemblies, which saves logistics costs and transparent liability for product quality.
-------------------------------------
CNC zpracování plechů (opláštění, regály, kovové skříně...)
- vysekávání z plechů na strojích FinnPower
- ohýbaní plechů na CNC ohýbacím centru: SALVAGNINI, SAFAN
- skružování, svařování, nýtování, přivařování
- montáž a kompletace dílců včetně balení
Lisování a tváření kovů (objímky, konektory, zvedáky, piny, sponky do světel apod.)
Povrchové úpravy: kataforézní lakování, práškové lakování, galvanické zinkování. Nabízíme našim partnerům dodávku kompletních sestav, což umožňuje úsporu logistických nákladů a transparentní ručení za kvalitu výrobku.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We offer assistance to companies that are looking for a provider of high performance coatings and supplier of sheet metal, shell casing ...
-------------------------------------
Nabízíme spolupráci firmám, které hledají poskytovatele vysoce odolných povrchových úprav a dodavatele plechových dílů, opláštění, skříní...

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

CNC metal sheets processing - bending,punching,welding,riveting,Stamping,Surface treatements-cataphoresis E-coat,Zinc galvanizing,Powder painting
CNC zpracování plechu- vysekávání,ohýbání,skružování,svařování,lisování,povrchové úpravy - kataforézní lakování,galvanické zinkování,práškové lakování

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Sluzby

Target Countries

  • Austria
  • Czech Republic
  • Germany
  • Poland
  • Slovakia

Zástupce

Pan Ing. Jiří Smetana

Vedoucí obchodního oddělení
Zpět na seznam