Development and implementation of complex ICT solutions / Vývoj a implementace komplexních ICT řešení

Manufacture of information systems provides development and distribution of ERP systems for management, monitoring and evaluation of business processes. In your own data center operated cloud and hosting services, and also offers a hardware implementation of projects and services in consulting and IT consulting. It creates a complex, timeless and stable IT solutions for the customer.
-------------------------------------
Jako přední výrobce informačních systémů nabízíme vývoj a distribuci ERP systému pro řízení, kontrolu a vyhodnocování firemních procesů. Ve vlastním datovém centru provozujeme cloudové a hostingové služby a nabízíme také realizaci hardwarových projektů či služby v oblasti konzultací a IT poradenství. Vytváříme komplexní, nadčasová a stabilní IT řešení na míru zákazníka.

Počet zaměstnanců
 • 50-249

K2 Information System / Informační systém K2

Co nabízíme

The aim of K2 atmitec Ltd. is to provide a solution that will bring a sufficient competitive advantage and stability. After more than twenty years in the market belong K2 atmitec Ltd. the leading manufacturers and suppliers of ERP systems, develops and implements the K2 Information System, provides cloud services, operates its own K2 data center and offers IT solutions tailor-made.
-------------------------------------
Cílem K2 atmitec s.r.o. je poskytnout takové řešení, které vám přinese dostatečnou konkurenční výhodu a stabilitu. Po více než dvaceti letech na trhu patří K2 atmitec s.r.o. k předním výrobcům a dodavatelům ERP systémů, vyvíjí a implementuje Informační systém K2, poskytuje cloudové služby, provozuje vlastní datové centrum K2 a nabízí IT řešení přímo na míru.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

 • Ne

Keywords

CRM, ERP, Cloud, Data center, Business Intelligence
Informační systém, CRM, ERP, Cloud, Datové centrum, Business Intelligence

Hledaná spolupráce

 • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
 • Subdodavatelske sluzby
 • Technicka spoluprace
 • Licence
 • Sluzby

Target Countries

 • Czech Republic
 • Germany
 • Poland
 • Slovakia

Zástupce

Pan Ing. Michal Potrepčiak

Product specialist/produktový specialista
Zpět na seznam