Machine and equipment producer / Výrobce strojů a vybavení

Our main activity is individual machine and equipment production. We can execute all steps of machine production inside our company facilities, including first cutting, looksmith’s work, welding and pre-and final machining, surface treatment and assembly works.
We have further experience of manufacturing rolling, mining machines, machines for waste and wood industry and energy sector.
-------------------------------------
Naší hlavní činností je produkce strojů a vybavení dle přání zákazníka. V rámci našich služeb nabízíme kompletní výrobu strojních zařízení v rámci naší společnosti a to včetně kovářských prací, svařování, konečného opracování, ošetření povrchu a montáže.
Máme rozsáhlé zkušenosti s výrobou válcovacích a důlních strojů, strojů pro zpracování odpadu, strojů pro lesnictví a energetický sektor.

Počet zaměstnanců
  • 50-249

Individual machine and equipment production/Výroba samostatných strojů a vybavení

Co nabízíme

Our main activity is individual machine and equipping production. We produce and assemble small series machine- and spare parts. We are competent with manufacturing up to 20 tons regarding to our work-shops size. We can execute all steps of machine production inside our company seat, including first cutting, looksmith’s work, welding and pre-and finishing chipping, surface treatment and assemble works.
We have further experience of manufacturing rolling machines, energetic machines, minnig machines, machines for waste and wood industry and a lot of dfferent kinds of specific machines.
-------------------------------------
Naší hlavní činností je strojní výroba. Vyrábíme a montujeme malé série a náhradní díly. Jsme schopni vyrobit až do 20 tun. Můžeme provádět všechny kroky výroby včetně prvního stříhání, zámečnické práce, svařování před a po, dokončovací sekání, povrchová úprava a montáž díla. Máme zkušenosti ve výrobě válcovacích strojů, energetických strojů, hutní/hutnické (minnig) stroje, stroje na odpad a dřevozpracující průmysl a mnoho dalších strojů.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for new customers.
-------------------------------------
Hledáme nové zákazníky.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

individual machine and equipping production
výroba strojů a zařízení na zakázku

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Vyrobni dohoda
  • Technicka spoluprace
  • Investice, financovani
  • Sluzby

Target Countries

  • Austria
  • Germany

Zástupce

Pan Tivadar Koós

sales/obchodník
Zpět na seznam