Production for the electrical industry / Výroba pro elektotechnická průmysl

Manufacturing company with about 500 employees, employing persons with disabilities - the possibility of providing compensation. Head and 6 manufacturing sites in South Bohemia. Manufacture cable assemblies, assembly and pre-assembly for the electrical industry and for the automotive, coil winding and assembly, production Bowden sets, cooperative work, sewing.
-------------------------------------
Výrobní společnost se zhruba 500 zaměstnanci, zaměstnávající OZP - možnost poskytování náhradního plnění. Sídlo a 6 výrobních míst v jižních Čechách. Výroba kabelových svazků, montáže a předmontáže pro elektrotechnický průmysl a pro automotive, navíjení a montáž cívek,výroba bovdenových setů, kooperační práce, šití.

Počet zaměstnanců
 • více než 250

Assembly of parts, assembly, wiring harnesses, coils / Montáže dílů, kompletace, kabelové svazky, cívky

Co nabízíme

We offer reliability, high quality standards, customer application, years of experience, technological equipment in these fields, short delivery time, competitive prices, wholesale and small batch production.
We also provide compensation.
-------------------------------------
Nabízíme spolehlivost, vysokou kvalitu, aplikaci standardů zákazníka, dlouholetou zkušenost, technologické vybavení v uvedených oborech, krátké dodací termíny, zajímavé ceny, velko- i malosériovou výrobu.
Dále poskytujeme náhradní plnění.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for a business partner for long-term cooperation in the field of eletronical assembly and electronic components, production of cable harnesses, coils or other cooperations. We have sufficient production capacity, and human resources.
-------------------------------------
Hledáme obchodního partnera pro dlouhodobou spolupráci v oblasti montáží eletronických a elektronických součástek, výroby kabelových svazků, cívek či jiných kooperacích. Disponujeme dostatečnými výrobními kapacitami i lidskými zdroji.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

 • Ano

Keywords

assembly, pre-assembly of parts and components, winding and assembly of transformer coils, cable harnesses, completing
montáž, předmontáž dílů a komponentů, navíjení a montáž cívek, kabelové svazky, kooperace

Hledaná spolupráce

 • Subdodavatelske sluzby
 • Vyrobni dohoda
 • Technicka spoluprace

Target Countries

 • Austria
 • Czech Republic
 • Denmark
 • France
 • Germany
 • Italy
 • Norway
 • Portugal
 • Slovakia
 • Spain
 • Sweden
 • Switzerland
 • United Kingdom

Zástupce

Paní Ing. Lenka Formánková

business manager / obchodní ředitelka
Zpět na seznam