Production of steel structures and heavy air / Výroba ocelových konstrukcí a těžké vzduchotechniky

The company is based in Ostrava - Moravian Silesian Region, focused on industrial production. Foundation of the company dates back to 1999. The company is specialized in production of heavy air, steel structures, filtration units, pressure vessels, silencers, containers.
-------------------------------
Společnost sídlí v Ostravě v Moravskoslezském kraji. Jedná se o společnost se zaměřením na průmyslovou výrobu. Vznik firmy se datuje k roku 1999. Výroba těžké vzduchotechniky, ocelových konstrukcí, filtračních jednotek, tlakových nádob, tlumičů hluku, kontejnerů.

Počet zaměstnanců
  • 10-49

Steel structures, heavy air, pressure vessels/Ocel.konstrukce, těžká vzduchotechnika, tlakové nádoby

Co nabízíme

1. own product, Safety boxes
2. production technology and years of experience
3. production of steel structures, heavy air, pressure vessels, containers, silencers, screens
4. price, speed, flexibility, flexibility
-------------------------------------
1. vlastní výrobek, bezpečnostní předávací boxy
2. technologie výroby, dlouholetá zkušenost
3. výroba ocelové konstrukce, těžká vzduchotechnika, tlakové nádoby, kontejnery, tlumiče hluko, třídiče
4. cena, rychlost, pružnost, flexibilita

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for a customer from:
- Supplier of industrial filtration units, industrial ventilation, steel structures, silencers, pressure equipment
- Customer ACTS containers, ISO
-------------------------------------
Hledáme zákazníka z odvětví
- dodavatele průmyslových filtračních jednotek, průmyslové vzduchotechniky, ocelových konstrukcí, tlumičů hluku, tlakových zažízení
- odběratele kontejnerů ACTS, ISO

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

metall production
kovovýroba

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby

Zástupce

Pan Milan Jandák

jednatel
Zpět na seznam