Building designing and engineering / Stavební projektová a inženýrská společnost

Projekce PSB a.s. is designing and engineering organization which is able to perform all engineering services and project work in the field of capital construction.
-------------------------------------
Projekce PSB a.s. je projektovou a inženýrskou organizací schopnou plnit veškeré inženýrské služby a projektové práce v oblasti investiční výstavby.

Počet zaměstnanců
  • 1-9

Building designing and engineering services / Projekce a inženýrská činnost ve výstavbě

Co nabízíme

Projekce PSB a.s. seeks and offers cooperation in the fields of:
- building designing and engineering,
- project documentation for area management
- project documentation for building permit
- documentation for selection of building contractor
- project documentation for building construction
- documentation of real construction
- inspection of construction
- energetic, engineering, chemical and consumer industry building
- residential and civil building
- building using energy from ecologic sources (biogas fermentative station)
- projection of biogas station (Austrian technology)
-------------------------------------
Projekce PSB a.s. hledá a nabízí spolupráci v oblastech:
- projekce a inženýrské činnosti ve výstavbě
- projektové dokumentace pro uzemní řízení
- projektové dokumentace pro stavební povolení
- dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
- projektové dokumentace pro provedeni stavby
- dokumentace skutečného provedení
- stavební dozor
- staveb energetického, strojírenského, chemického a spotřebního průmyslu
- bytových a občanských staveb
- staveb využívajících energie z ekologických zdrojů (bioplynové fermentační stanice)
- projekce bioplynových stanic (rakouská technologie)

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

building designing, engineering, project documentation
projekce, inženýring, projektová dokumentace

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Technicka spoluprace

Target Countries

  • Austria
  • Belarus
  • Kazakhstan
  • Russian Federation
  • Slovakia
  • Ukraine

Zástupce

Pan Ing. Lubor Havlík

Head of Projection Department /Technický ředitel
Zpět na seznam