Public administration - support for SMEs/Veřejná správa - podpora pro malé a střední podniky

- governmental agency supporting entrepreneurship development through encouraging innovative approach, development of human resources, expansion onto international markets and regional development.
- hosts one of the Enterprise Europe Network offices. Enterprise Europe Network is an international network offering free of charge services to help their SMEs find international business partners, source of new technologies and receive EU funding.
-------------------------------------
- Vládní agentura podporujicí rozvoj podnikání prostřednictvím podpory inovativního přístupu, rozvoj lidských zdrojů, rozvoj na mezinárodních trzích a regionálního rozvoje.
- jedna z kanceláří Enterprise Europe Network, což je mezinárodní síť nabízející bezplatné služby na pomoc malým a středním podnikům najít jejich mezinárodní obchodní partnery, zdroje nových technologií a získat finanční prostředky EU.

Počet zaměstnanců
 • více než 250

Enterprise Europe Network office in Warsaw/EEN kancelář ve Varšavě

Co nabízíme

Enterprise Europe Network provides free of charge support in:
- entering new markets,
- finding business and technology partners,
- getting information on EU laws and other issues related to international cooperation.
-------------------------------------
Enterprise Europe Network poskytuje zdarma podporu:
- Vstup na nové trhy,
- Vyhledávání obchodních a technologických partnerů,
- Získávání informací o zákonech EU a další otázky týkající se mezinárodní spolupráce.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Business support institutions as well as companies and other entities looking for Polish partners.
-------------------------------------
Instituce na podporu podnikání, společností a další subjekty, kteří hledají polské partnery.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

 • Ano

Keywords

support, SME, finance, business
podpora, MSP, financování, podnikání

Hledaná spolupráce

 • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
 • Subdodavatelske sluzby
 • Vyrobni dohoda
 • Licence
 • Investice, financovani
 • Sluzby

Target Countries

 • Czech Republic
 • Denmark
 • Finland
 • Hungary
 • Iceland
 • Indonesia
 • Israel
 • Japan
 • Norway
 • Slovakia
 • Sweden

Zástupce

Paní Magdalena Zwolinska

Expert

Zpět na seznam