Translation, interpretation, certification, training, courses / Překlady, tlumočení, certifikace, výuka, kurzy

Language school and translation agency. Affiliates: Ostrava, Brno, Prague, Plzeň.
Teaching languages: private courses, business courses, preparatory courses for certificates, main and exotic languages. Translation and Interpreting: 115 languages, high expertise, legalization, conference interpreting, incl. techniques, interpretation 24/7 and abroad.
International Certificates: preparatory courses, certificate administration, ensuring the composition, exposure.
-------------------------------------
Jazyková škola a překladatelská agentura. Pobočky: Ostrava, Brno, Praha, Plzeň.
Výuka jazyků: soukromé kurzy, firemní kurzy, přípravné kurzy na certifikáty, hlavní i exotické jazyky. Překlady a tlumočení: 115 jazyků, vysoká odbornost, soudní ověření, kongresové tlumočení vč. techniky, tlumočení 24/7 a v zahraničí.
Mezinárodní certifikáty: přípravné kurzy, administrace certifikátů, zajištění složení, vystavení.

Počet zaměstnanců
  • 10-49

Languages​​, languages​​, languages / Jazyky, jazyky, jazyky

Co nabízíme

- Corporate Training - language courses in our classrooms or directly in companies
- Group courses for the public
- TOEIC - internationally recognized language test - it is designed to test English language that is used in the work environment
- Individual tuition - language courses for individuals, language courses at your request - English, German, French, and many more
- Additional services - Skype lessons - lessons in the comfort of your home, specialized courses and seminars, language audit language literature
-------------------------------------
- firemní výuka - jazykové kurzy v našich učebnách nebo přímo ve firmách
- skupinové kurzy pro veřejnost
- TOEIC - mezinárodně uznávaná jazyková zkouška - je určena pro testování angličtiny, která se používá v pracovním prostředí
- individuální výuka - jazykové kurzy pro jednotlivce, jazykové kurzy na Vaše přání - angličtina, němčina, francouzština a mnoho dalších
- doplňkové služby - Skype výuka - výuka v pohodlí domova, specializované kurzy a semináře, jazykový audit, jazyková literatura

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for business partners who need professional language service.
We also find partners with whom we can build a common range of services together to reach new, potential clients.
-------------------------------------
Hledáme obchodní partnery, kteří potřebují profesionální jazykový servis.
Rádi také najdeme partnery, se kterými můžeme vytvářet společnou nabídku služeb a společně oslovovat nové, potenciální klienty.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ne

Keywords

Translation, interpretation, certification, training, courses
jazyky, překlady, tlumočení, certifikace, výuka, kurzy, vzdělávání

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Sluzby

Target Countries

  • Czech Republic

Zástupce

Pan Ing. Petr Pasek

CEO / jednatel
Zpět na seznam