Manufacture and sale of cut shapes from steel plates / Výroba a prodej tvarových výpalků z ocelových plechů

Karla s.r.o. is a production company operating in the metal-working industry, recycling of secondary raw materials and production equipment for cogeneration of electricity and heat. It was founded in 1992 and is currently on leave a leading supplier of steel stillage in the country.
---------------------------------------------
Karla spol. s r.o. je výrobní firmou působící v průmyslu zpracování kovů, recyklace druhotných surovin a výroby zařízení pro kogeneraci elektrické energie a tepla. Byla založena v r.1992 a je t.č. předním dodavatelem ocelových výpalků v ČR. Své výrobky dodává i do zahraničí, zejména na Slovensko, do Německa a Polska.

Počet zaměstnanců
  • 50-249

Tvarové výpalky z ocelových plechů, zpracování druhotných surovin/Cut shapes from sheet steel, recycling

Co nabízíme

We supply and manufacture cut shapes out of steel and steel plates. Shape plasma cutting technologies carry oxygen, plasma and laser; stock 2.5 to 3.5 thousand. tons of steel sheets of various grades and sizes. Sell ​​steel plates thickness. from 2 to 200 mm. We produce welded parts and steel, machined with surface protection, designed for different machines and equipment, especially for construction machinery, rail vehicles, engineering and construction. We buy and recycle secondary materials, especially steel, aluminum and various plastics.
-------------------------------------
Dodáváme a vyrábíme tvarové výpalky z oceli a z ocelových plechů. Tvarové vypalování provádíme technologií řezání kyslíkem, plazmou i laserem. Vše skladem. Prodáváme ocelové plechy tl. od 2 do 200 mm. Vyrábíme svařované díly a konstrukce z oceli, opracované s povrchovou ochranou, zejména pro stavební stroje, železniční vozidla, dopravní strojírenství a stavebnictví.
Vykupujeme a recyklujeme druhotné suroviny, zejména ocel, hliník a různé druhy plastů.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for new customers for the collection of our products from steel plates. We are looking for new recruits to cogeneration units of small and medium-sized operations that simultaneously produce heat and electricity or engaged in the production of various machines and the establishment, or work in construction and need for their products cut shapes from steel plates and steel plates and welding machinery and construction parts.
-------------------------------------
Hledáme nové zákazníky pro odběr našich výrobků z ocelových plechů, nové zájemce o kogenerační jednotky malých a středních výkonů, které vyrábějí současně teplo a el. energii, stavební, které potřebují pro své výrobky tvarové výpalky z ocelových plechů.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ne

Keywords

Steel plate cuttings, steel plates, welded subassemblies for machinery, recycling of steel, plastics and aluminum. Cogeneration power units.
Tvarové výpalky z ocelových plechů, ocelové plechy, svařované díly z oceli, recyklace oceli, plastů a hliníku. Kogenerační jednotky

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Vyrobni dohoda
  • Sluzby

Target Countries

  • Germany

Zástupce

Pan Hubert Kusý

Business Manager/Obchodní ředitel
Zpět na seznam