Locksmithing and construction / Zámečnická a stavební činnost

Our company produces and assembles welded steel parts and constructions with surface treatment designed for industrial use in machinery and construction. We produce welded constructions for membrane architecture, residential and commercial interiors. We also produce treated steel castings, parts of ships, machinery parts, anchoring components, consoles, connecting rods and troughs.
-------------------------------------
Vyrábíme a montujeme svařované díly a konstrukce z oceli opracované s povrchovou ochranou, určeny pro široké spektrum průmyslového použití ve strojírenství a stavebnictví. Vyrábíme svařované konstrukce a montované celky v textilně a membránové architektuře, bytové i komerční interiéry, opracované odlitky z ocelí, součásti pro stavbu a opravy lodí, pro stavbu strojů a zařízení, kotvici prvky, konzoly, táhla, žlaby.

Počet zaměstnanců
  • 1-9

Construction and fitting activity (locksmithing)/ Stavební a zámečnická činnost

Co nabízíme

Manufacture and installation of steel roofs, balconies and supporting structures, prefabricated halls, warehouses, sports halls. We also offer roofing of pools, buildings, membrane roofing systems, balcony railing, bridge railing, gates including mobile, metal fencing, producing atypical interior accessories made ​​of stainless steel and brass, chimney walkways, park benches, decorative plaster, tiles, floor tiles, plaster, plasterboard etc.
-------------------------------------
Výroba a montáž ocelových krovů, balkónů a nosných konstrukcí, montovaných hal, skladů, sportovních hal. Nabízíme též zastřešení bazénů, budov, membránové střešní systémy, balkonové zábradlí, mostní zábradlí, brány včetně pojízdných, kovové oplocení, výrobu atypických interiérových doplňků z nerezové oceli i mosazi, komínové lávky, parkové lavice, dekorativní omítky, obklady, dlažby, štuky, sádrokartony, apod.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for permanent cooperation with companies who can offer semi-finished steel fabrication works, weldments and other welded assemblies for further manufacture or sale. We supply according to the technical documentation and drawings. We also offer installation.
-------------------------------------
Hledáme stálou spolupráci s firmami, kterým můžeme nabídnout zhotovení polotovarů ocelových děl, svařence a další svařované sestavy pro jejich další výrobu nebo prodej. Nabízíme dodávky dle technické dokumentace a výkresů. Nabízíme i montážní práce.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ne

Keywords

Custom manufacturing, assembly work
Zakázková výroba, montážní práce

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Vyrobni dohoda

Target Countries

  • Bulgaria
  • Czech Republic
  • Germany
  • Slovakia

Zástupce

Paní Zornica Gecová

CEO / Jednatelka
Zpět na seznam