XXX / Poskytování poradenských a vzdělávacích služeb

Aperta is a training and consulting company based in Liberec. The main business is consulting in project, process management and personnel management. Training focuses on personal development especially in the area of motivation, self-motivation, communication and negotiation skills, work stress, creativity, time management, merchant, lecturers and other skills. It also provides outdoor programs, implements individual and group coaching, motivational lectures and e-learning courses.
-------------------------------------
Aperta je vzdělávací a poradenská společnost sídlící v Liberci. Hlavní činností je poradenství v projektovém, procesním řízení a personalistice. Vzdělávání se zaměřuje na osobnostní rozvoj především v oblasti motivace, sebemotivace, komunikačních a vyjednávacích dovedností, práce se stresem, kreativitu, Time management, obchodnických, lektorských a dalších dovedností. Mimo to zajištuje outdoorové programy, realizuje individuální i skupinový koučink, motivační přednášky a e-learningové kurzy.

Počet zaměstnanců
  • 1-9

Enjoy our training / Naše školení (si) užijete

Co nabízíme

We offer consulting in personnel issues, diagnostic teams, implementation of lean manufacturing techniques, analysis and implementation of employee evaluation, process and project management. Training in the area of soft skills, mainly communication and negotiation skills, presentation, business skills, coaching, creative thinking, working with stress, time management. We also offer outdoor programs, incentive lectures and e-learning courses. Our training is used for the development of individuals, but also collectives correction processes. All courses are tailored to the customer tailored to the specific requirements. Our courses are practical, simple, understandable and always useful outputs for the customer.
-------------------------------------
Poradenství v oblasti personální problematiky, diagnostika týmů, zavádění metod štíhlé výroby, analýza a zavádění systémů hodnocení zaměstnanců, procesního a projektového řízení. Vzdělávání v oblasti tzv. měkkých dovedností, především komunikačních a vyjednávacích, prezentačních, obchodních dovedností, koučinku, atd. Dále nabízíme outdorové programy, motivační přednášky a e-learningové kurzy. Naše školení slouží k rozvoji jednotlivců, ale i kolektivů, nápravě procesů. Všechny kurzy jsou zákazníkovi šité tzv. na míru podle konkrétních požadavků. Naše kurzy jsou praktické, jednoduché, srozumitelné a mají vždy využitelné výstupy pro zákazníka. V oblasti poradenství a vzdělávání máme dlouholeté zkušenosti.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Our products are appropriate for small, medium as well as large companies and individuals from both the manufacturing and non-manufacturing sector. We offer accredited and special courses to government organizations, schools, employment offices but also medicinal institution, insurance companies and financial institutions.
-------------------------------------
Naše produkty jsou vhodné pro malé, střední i velké firmy a jednotlivce jak z výrobní tak nevýrobní sféry. Akreditované a speciální kurzy nabízíme organizacím státní správy, školám, ale i úřadům práce zdravotnickým zařízením, pojišťovnám. finančním institucím.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ne

Keywords

training, education, consulting, development, benefit
Vzdělávání, poradenství, rozvoj, užitek

Hledaná spolupráce

  • Sluzby

Target Countries

  • Czech Republic
  • Slovakia

Zástupce

Pan Ing. Jan Gardoň

Salesman/ Obchodní zástupce

Zpět na seznam