Research and development, education / Výzkum a vývoj, vzdělávání

University of Pardubice is the ony university-type higher education institution of the Pardubice Region. University co-operates with dozens of industrial companies on all levels. Thanks to the University several spin-off companies were created. For companies we offer co-operation in areas including material research, chemistry, biochemical sciences, logistics, transport infrastructure and management processes. These includes co-operation with the Faculty of Chemical Technology, Jan Perner Transport Faculty, Faculty of Health Studies and the Faculty of Electrical Engineering and Computer Science.
-----------------------------------------------------------------------------------
Univerzita Pardubice (UPce) je jedinou vysokoškolskou institucí univerzitního typu v Pardubickém kraji. S UPce spolupracuje řada průmyslových firem na všech úrovních. Díky univerzitě vzniklo rovněž několik spin-off firem. Firmám nabízíme spolupráci mj. v oblastech materiálového výzkumu, chemie, biochemických věd, dopravní infrastruktury, logistiky, informačních technologií a řízení procesů. Jedná se zejména o spolupráci s Fakultou chemicko-technologickou, Dopravní fakultou Jana Pernera, Fakultou zdravotnických studií a Fakultou elektrotechniky a informatiky.

Počet zaměstnanců
 • více než 250

University of Pardubice - your partner for research and development / Univerzita Pardubice - Váš partner pro výzkum a vývoj

Co nabízíme

Various forms of co-operation with application sphere (industry) - testing, analysis, research and development. The University has the top specialists and modern equipment.
-------------------------------------
Různé formy spolupráce s aplikační sférou - testování, analýzy, výzkum, vývoj. Univerzita disponuje špičkovými odborníky a moderním vybavením.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

University of Pardubice is looking for partners especially in the chemical industry, transportation, automotive industry, textile, paper and other industries for co-operation in the field of innovation, technology transfer, research and development.
-------------------------------------
Univerzita Pardubice hledá partnery zejména z oblasti chemického průmyslu, dopravy, automotive, textilního, papírenského či dalších odvětví pro spolupráci v oblasti inovací, transferu technologií, výzkumu a vývoje.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

 • Ano

Keywords

technology transfer, innovation, research, developmentt
transfer technologií, inovace, výzkum, vývoj

Hledaná spolupráce

 • Spoluprace ve V&V
 • Licence

Target Countries

 • Austria
 • Czech Republic
 • Germany
 • Heard Island and McDonald Islands
 • Hungary
 • Poland
 • Slovakia

Zástupce

Paní Mgr. Miriam Lukešová

manažerka marketingu
Zpět na seznam