Research and Development / Výzkum a vývoj

Department of Engineering and Automobile Transport is one of departments of Faculty of Agronomy of Mendel University in Brno. The department has corrosion and metallographic laboratories. The Department focuses on practical education and practical preparation of students for their technical practice. Companies are offered to use the above mentioned equipment in order to control product quality. The Department is also engaged in research and development of new technologies.
----------------------------------------
Ústav techniky a automobilové dopravy je jedním z ústavů Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Disponuje korozní a metalografickou laboratoří. Klade důraz na praktickou výuku a praktickou přípravu studentů pro technickou praxi. Podnikům nabízí využití daných zařízení pro kontrolu kvality jejich výrobků. Rovněž se zabývá výzkumem a vývojem nových technologií.

Počet zaměstnanců
  • 10-49

Cooperation in R&D, Control of Quality of Engineering products / Spolupráce ve výzkumu a vývoji, kontrola jakosti strojírenských výrobků

Co nabízíme

We offer tests in:
- metallographic laboratory (macroanalysis, microanalysis, measurements of HRC hardness, measurements of HV mircohardness,
- corrosion laboratory (salt-spray chamber test, sculpture dioxide test, condensation chamber + further tests of protective layers).
Tests run under the valid conditions of ČSN EN ISO norms.
We offer cooperation in research and development of new materials and machine parts.
----------------------------------------
Nabízíme využití testů v
- metalografické laboratoři (makroanalýza, mikroanalýza, měření tvrdosti HRC, měření mikrotvrdosti HV),
- korozní laboratoři (zkouška solnou mlhou, oxidem siřičitým, kondenzační komoře + další zkoušky ochranných povlaků).
Veškeré zkoušky probíhají podle platných norem ČSN EN ISO.
Nabízíme spolupráci ve výzkumu a vývoji nových materiálů a strojních součástí.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for engineering companies interested in testing their products and testing of quality of supplied materials. We look for innovative SME’s who do not have enough financial sources to equip their own testing rooms and are interested in using the technical as well as knowledge background of the Department.
----------------------------------------
Hledáme strojírenské firmy se zájmem o testování jejich výrobků a zkoušek jakosti dodávaných materiálů. Hledáme inovativní MSP, které však nemají dostatek finančních prostředků na pořízení vlastních zkušeben a mají zájem využít technického i vědomostního zázemí Ústavu.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ne

Keywords

metallography, corossion, test
metalografie, koroze, zkouška

Hledaná spolupráce

  • Technicka spoluprace
  • Spoluprace ve V&V

Zástupce

Pan Ing. Ph.D. Jiří Votava

odborný asistent / Research Assistant
Zpět na seznam