Terciary education / Terciární vzdělávání

The FBE has provided all levels of university studies for more than 50 years now. It has attained a ‘Group A’ listing in the latest accreditation process in the Czech Republic, which ranks our Faculty amongst the best schools of business and economics (numbering 21 in total) in the country. We have achieved significant results in research and development in accordance with the scientific policy of the Czech Ministry of Education as well as independently.

We are offering plenty of opportunities for cooperation between faculty and companies. You can find more information in this brochure:

www.pefka.cz/nabidka_partnerstvi_PEF_MENDELU_eng.pdf

You can find general information about FBE also here: http://www.pefka.cz/PEF_MENDELU_ENG.pdf
-------------------------------------
Jsme moderní a stále se rozvíjející fakultou, protože sledujeme trendy ve vzdělání i výzkumu. Nabízíme ekonomické a informatické vzdělání na všech třech stupních vysokoškolského studia v českém i anglickém jazyce. Ročně se k nám hlásí více než 5 500 uchazečů. V letech 2010, 2011 a 2013 jsme získali ocenění za nejlepší ekonomickou fakultu na Moravě (HN 2010, 2011, 2013).

Výuku koncipujeme tak, aby se dala dobře využít v praxi, a tím zvyšujeme kvalitu absolventů a jejich uplatnění. Absolventi nacházejí uplatnění v oblasti managementu, obchodu, evropských institucích, ve finančním sektoru, veřejné správě, ale také jako informační manažeři a projektanti informačních systémů. Studenti mají možnost absolvovat část svého studia na zahraničních prestižních univerzitách na celém světě. Kromě celé Evropy například také v USA, Africe nebo Thajsku.

Více informací o fakultě naleznete na: http://www.pefka.cz/Brozura_CZ_2013.PDF

Bližší informace o konkrétní nabídce spolupráce jednotlivých ústavů naleznete na:
www.pefka.cz/Brozura_ustavy_2012_5_3_2012_2.pdf

Pro společnosti nabízíme také mnoho možností spolupráce. Bližší informace najdete v případě zájmu zde: www.pefka.cz/nabidka_partnerstvi_PEF_MENDELU.pdf

Počet zaměstnanců
  • 50-249

Cooperation of FBE with private sector / Nabídka & Poptávka: Spolupráce PEF se soukromým sektorem

Co nabízíme

Connection of academical world with corporate one is in the interest of both.

Posible cooperation: presentation of companies at faculty's premises, integration of companies to education, internships of students in companies, integration of companies to activities of faculty (fair of openings Jobfair, competitions for students, etc.), expert cooperation with particular departments.

We are offering plenty of opportunities for cooperation between faculty and companies. You can find more information in this brochure:

www.pefka.cz/nabidka_partnerstvi_PEF_MENDELU_eng.pdf

You can find general information about FBE also here: http://www.pefka.cz/PEF_MENDELU_ENG.pdf

-------------------------------------

Propojování akademického prostředí s prostředím firemním je v zájmu obou subjektů, a to hned z několika důvodů. Aby fakulta mohla hodnotně naplňovat své poslání, má zájem rozvíjet nejen své vzdělávací činnosti, ale i vědecký výzkum a také spolupráci s podnikatelskou sférou, neboť i pro ni má co nabídnout.

Konkrétní možnosti spolupráce: prezentace společnosti na fakultě, zapojení společnosti do výuky, praxe studentů ve společnosti, zapojení společnosti do aktivit fakulty (veletrh pracovních příležitostí Jobfair, soutěže pro studenty, apod.), odborná spolupráce s jednotlivými ústavy a společná spolupráce na vývoji a výzkumu fakulty.

Bližší informace o konkrétní nabídce spolupráce jednotlivých ústavů naleznete na:
www.pefka.cz/Brozura_ustavy_2012_5_3_2012_2.pdf

Pro společnosti nabízíme také mnoho možností spolupráce. Bližší informace najdete v případě zájmu zde: www.pefka.cz/nabidka_partnerstvi_PEF_MENDELU.pdf

Více informací o fakultě naleznete na: http://www.pefka.cz/Brozura_CZ_2013.PDF

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Research co-operation.
-------------------------------------

Hledáme partnerské firmy, které by se zapojili do následujích aktivit:

- spolupráve ve V&V
- možnost praxí studentů ve společnosti (bakalářské i magisterské),
- stáže,
- zapojení společnosti do výuky (přednášky, semináře, projekty),
- zpracování závěrečných prací na zadané téma (bakalářské a diplomové práce),
- prezentace společnosti zde na fakultě (nabízíme různá partnerství - generální partner, hlavní partner, partner - v závislosti na tom, jaký balíček služek si firma vybere),
- možnost prezentace ve fakultním časopise (vychází každé tři měsíce),
- prezentace firmy na fakultě (zvýšení povědomí o značce)

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

student internships, cooperation in R&D, university, faculty, cooperation
studentské stáže, spolupráce ve V&V, spolupráce s firmami, univerzita, fakulta

Hledaná spolupráce

  • Spoluprace ve V&V
  • Sluzby

Zástupce

Pan Ing. Jiří Urbánek

Head of PR Department / Vedoucí public relations

Zpět na seznam