FEA consulting services / Technické výpočty a expertízy

We are innovative engineering company that offers wide range of consulting services based on Finite Element Analysis (FEA). Our knowledge of numerical simulations and CAE consulting lead our customers to understand their engineering problems better and furthermore improve reliability and reduce costs of their products or structures. Our FEA consultants have considerable experience with the world's best FEA tools such as ANSYS ans LS-DYNA.
Our company offers CAE consulting to especially in the fields of mechanical and civil engineering, as well as power and environmental engineering.
-------------------------------------
Designtec s.r.o. je česká inovativní společnost, která nabízí široké portfolio technických výpočtů a expertíz, založených na aplikaci Metody Konečných Prvků (MKP) při řešení širokého spektra fyzikálních problémů. Naše znalosti a zkušenosti v oblasti numerikých simulací a CAE podpory umožňují našim zákazníkům lépe porozumět inženýrským problémům, zlepšit spolehlivost výrobků a snížit výrobní náklady. Naši výpočtáři mají zkušenosti se světově používanými nástroji pro analýzu MKP, jako je ANSYS a LS-DYNA.
Naše společnost nabízí CAE consulting zejména z oblasti strojírenství, stavebnictví, energetiky a environmentálního inženýrství.

Počet zaměstnanců
  • 1-9

FEA consulting services / Technické výpočty a expertízy

Co nabízíme

Structural statics and dynamics, Short-time highly nonlinear dynamics, Thermal analysis, Multidisciplinary and Multi-physics problems, Statistics, optimization and reliability
-------------------------------------
Statická a dynamická analýza, simulace rychlých silně nelineárních dynamických dějů, teplotní výpočty, multidisciplinární and Multi-fyzikální problémy, statistika, optimalizace a spolehlivost

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

- CAE consulting projects and numerical simulations
- optimization and virtual development of products
- cooperation on R&D projects
-------------------------------------
- technickou spolupráci v oblasti technických výpočtů a numerických simulací + spolupráci na řešení R&D projektů
- optimalizaci a virtuální výpoj výrobků

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

Finite element analysis (structural static and dynamic, heat transfer and other numerical simulations), optimization and virtual development
Metoda konečných prvků (pružno-pevnostní výpočty, dynamika, vedení tepla a jiné numerické simulace), optimalizace, virtuální výjoj výrobků

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Technicka spoluprace
  • Spoluprace ve V&V

Target Countries

  • not specified

Zástupce

Pan Ing. Petr Vymlátil

jednatel společnosti
Zpět na seznam