Manufacture and installation of sauna cabins / Výroba a montáž saunových kabin

The company was founded in 1991 and has specialized exclusively in the production and installation and sale of sauna cabins, sauna heaters and sauna accessories, both in privately acquired cabins, as well as the public in commercial use.
The company is a founding member of the Association of pools and saunas CR (ABAS) and a member of the Society for sauna CR.

-------------------------------------

Společnost DYNTAR byla založena v roce 1991 a od počátku se specializuje výhradně na výrobu a montáž saunových kabin a prodejem saunových topidel a doplňků pro saunování, a to jak v oblasti privátně pořizovaných kabin, tak i pro veřejnost v rámci komerčního využití.
Společnost je zakládajícím členem Asociace bazénů a saun ČR (ABAS) a členem Společnosti pro saunu ČR.

Počet zaměstnanců
  • 10-49

DYNTAR - quality proved by more than 20 years of tradition / DYNTAR – kvalita prověřená více jak 20-ti letou tradicí.

Co nabízíme

We offer manufacturing, installation of saunas, infrasaunas, furniture for rest rooms and complete delivery of wellness - steam baths, whirlpools, cold zones. We treat each order individually and entirely all made ​​to measure in order to meet all your expectations. We have made our own designs since its founding in 1991. We always go in our own way and develop our own products.

-------------------------------------

Nabízíme výrobu, montáž a saun, infrasaun, nábytku do odpočíváren a kompletní dodávku wellness - parní lázně, vířivky, ochlazovny. Přistupujeme ke každé zakázce zcela individuálně a vše vyrábíme na míru tak, aby byly splněny všechny Vaše představy. Naše společnost se vlastnímu designu věnuje od svého založení v roce 1991. Vždy jdeme vlastní cestou a vyvíjíme vlastní produkty.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for cooperating persons, companies involved in construction and services.

-------------------------------------

Hledáme spolupracující osoby, firmy, pohybující se ve stavebnictví a službách.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

saunas, wellness
sauny, wellness

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby

Zástupce

Paní Anna Filípková

CEO/jednatel

Zpět na seznam