Audit, tax, consulting and law services / Services in audit, tax, consulting and law.

KPMG Czech Republic has offices in Prague, Brno, České Budějovice, Liberec and Ostrava. We provide Audit, Tax, Advisory and Legal services. Our clients include business corporations, governments, public sector agencies and non-profit organisations.
-------------------------------------
KPMG Česká republika má kanceláře v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Liberci a Ostravě. Poskytujeme služby v oblasti auditu, daní, poradenství a práva. Našimi klienty jsou komerční firmy, vládní instituce, subjekty veřejného sektoru i neziskové organizace.

Počet zaměstnanců
  • více než 250

Audit, tax, consulting and law services / Služby v oblasti auditu, daní, poradenství a práva

Co nabízíme

For KONTAKT-KONTRAKT we offer the services of our Accounting Services and Payroll department, Tax Advisory department and the KPMG Legal law firm. These services are provided to our non-audit clients. We also focus on helping investors start their business in the Czech and Moravian region (set up a subsidiary, meet legal requirements, establish the accounting system). We can assist local investors with setting up their business abroad in cooperation with other member firms of the KPMG global network of professional services firms.
We offer a broad range of accounting services including payroll agenda, accounting supervisory of various levels, management reporting, accounting reconstruction, loaned staff services, etc.
Our tax services encompass both tax consulting and tax return preparation.We can advise on transfer pricing, international taxation or investment incentives and assist during tax inspections. We can also provide tax and legal advisory related to restructuring of companies (i.e. mergers and acquisitions).
-------------------------------------
The KPMG Legal law firm specialises primarily in commercial and corporate law, employment and labour law, contractual law (transactions) and regulatory issues (public law, public procurement). Besides its core activities, KPMG Legal can also provide specialist advice on other particular areas that might be required.
Pro projekt KONTAKT – KONTRAKT nabízíme služby oddělení Vedení účetnictví a mzdové agendy, oddělení Daňového poradenství a advokátní kanceláře KPMG Legal. Tyto služby poskytujeme společnostem, u kterých neprovádíme audit. Poskytujeme také pomoc společnostem, které chtějí otevřít nové pobočky v našem regionu (založení společnosti, splnění zákonných požadavků, zavedení účetního systému). Tuzemským firmám, které chtějí rozšířit své podnikání do zahraničí, poskytneme profesionální poradenství ve spolupráci s dalšími členskými firmami celosvětové sítě poradenských společností KPMG.
Nabízíme širokou škálu účetních služeb včetně vedení mzdové agendy, účetního dohledu různé úrovně, manažerského reportingu, rekonstrukce účetnictví, zapůjčení pracovníků do oddělení účetnictví a dalších.
Naše daňové služby zahrnují poradenství v různých daňových oblastech, stejně jako přípravu daňových přiznání ke všem typům daní. Specializujeme se také na oblast převodních cen (jejich nastavení, dokumentaci apod.), mezinárodní zdanění, investiční pobídky či pomoc při daňových kontrolách. Samozřejmostí je právní a daňové poradenství při restrukturalizacích společností (fúze, akvizice).
Služby advokátní kanceláře KPMG Legal se zaměřují především na obchodní a korporátní právo, pracovní právo, smluvní právo (obchodní transakce) a regulatorní otázky (veřejné právo, právo veřejných zakázek), podle potřeb klientů poskytujeme právní poradenství i v dalších oblastech.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

Accounting services, supervisory, reporting, tax advisory, consulting
Účetní služby, supervize, reporting, daňové poradenství, poradenská činnost

Hledaná spolupráce

  • Sluzby

Zástupce

Paní Ing. Blanka Dvořáková

Partner pro moravský region

Zpět na seznam