Software and website development / Vývoj software a webového portálu

Icontio company provides the services in consulting, in the field of technology and software development for customers in the Czech Republic, Slovakia and Austria. We provide complex services from strategic consulting, process analysis, project management, information security, application development across various platforms to installation, monitoring and administration of computers, networks and infrastructure, including supply of hardware and software.
-------------------------------------
Služby v oblasti konzultací, technologií a vývoje software, pro zákazníky z ČR ,SR a Rakouska. Poskytujeme komplexní služby od strategického poradenství, analýz procesů, projektového řízení, řízení informační bezpečnosti, přes vývoj aplikací na různých platformách až po instalace, dohled a správu počítačů, sítí a infrastruktury, včetně dodávky hardware a software.

Počet zaměstnanců
  • 10-49

Technology and consultation at your service / Technologie a konzultace ve Vašich službách

Co nabízíme

Support and implementation of process and project management, Analysis, modeling, optimization and automation of processes, Setting up a process of education, development and training of staff.
Systems management, integration, cost optimization, operational support of ICT, Support the acquisition of grant funding for the development of companies or offices
Development of information systems and applications
Promote communication and management in both the private and public sector, Interactive information systems for monitoring, analyzing, modeling and presentation of data, Creation of web portals and communication tools.
-------------------------------------
Podporu a zavádění procesního a projektového řízení, analýzy, modelování, optimalizace a automatizace procesů, nastavení procesu vzdělávání, rozvoje a školení pracovníků, správu systémů, integrace, optimalizace nákladů, podporu provozu ICT, podporu získávání dotačních prostředků pro rozvoj společností nebo úřadů.
Vývoj informačních systémů a aplikací, podporu komunikace a řízení v soukromém i veřejném sektoru, interaktivní informační systémy pro monitorování, analýzu, modelování a prezentaci dat, tvorbu webových portálů a komunikačních nástrojů.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Technical and consultancy companies that want to streamline the administration and management of documents and information, optimize processes and information systems.
-------------------------------------
Technické a konzultační firmy, které chtějí zefektivnit správu a řízení dokumentů a informací a optimalizaci procesů a informačních systémů.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ne

Keywords

technology, consultation, counseling, development, software, website, process analysis, management
technologie, konzultace, poradenství, vývoj, software, web, analýza procesů, řízení

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Technicka spoluprace
  • Sluzby

Zástupce

Pan Mgr. Emil Vařeka

CEO / Jednatel
Zpět na seznam