approval and certification of constructing products/schvalování a certifikace stavebních výrobků

Technical and Testing Institute of Prague, SpA, is authorized subject 204, notified subject 1020 – approval and certification of constructing products (CE mark); approving subject – issue of European technical approves ETA; accredited laboratory (from constructing materials to products, road restraint systems – crash barrier, etc., elevators as well as children playgrounds); inspection organ; certified management systems; acoustic laboratory, chemical analyses, representation of PROCEQ SA – equipment for non-destructive tests; calibration laboratory; expert activities; advisory service.
-------------------------------------
TZÚS Praha, s.p. je autorizovaná osoba 204, notifikovaná osoba 1020 - schvalování a certifikace stavebních výrobků (CE značka); schvalovací osoba - vydávání evropských technických schválení ETA; akreditovaná zkušebna (od stavebních materiálů až po výrobky, silniční zádržné systémy - svodidla, apod., výtahy i dětská hřiště); inspekční orgán; certifikované systémy managementu; akustická laboratoř; chemické rozbory; zastoupení fy PROCEQ SA - přístroje pro nedestruktivní zkoušení; kalibrační laboratoř; znalecká činnost; poradenství.

Počet zaměstnanců
  • 50-249

Testing and certification in construction – CE mark; approval subject – ETA /Zkoušení a certifikace ve stavebnictví - CE značka; schvalovací osoba - ETA

Co nabízíme

- Notified subject 1020 – CE mark, - Approval subject – ETA – CE mark, - Authorized subject – national conformity assessment system, - Accredited testing laboratories, - Accreditation of GOST R, - Accredited calibration laboratories, - Authorized metrological center, - Qualification of construction suppliers, - Certification of ETICS, - Voluntary certification, - Examination, - Research, Specialized training, - Exclusive representative of PROCEQ SA for Czech and Slovak Republic
-------------------------------------
- Notifikované osoba 1020 – CE značka, - Schvalovací osoba – ETA – CE značka, - Autorizovaná osoba – národní systém posuzování shody, - Akreditované zkušební laboratoře, - Akreditace GOST R, - Certifikační orgány, - Inspekční orgán, Akreditované kalibrační laboratoře, - Autorizované metrologické centrum, - Kvalifikace stavebních dodavatelů, - Osvědčování ETICS, - Dobrovolná certifikace, - Expertizy, Výzkum, - Odborná školení, - Výhradní zástupce firmy PROCEQ SA pro ČR a SR

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Co-operation partner, new customers
-------------------------------------
Kooperačního partnera, nové zákazníky

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

certification,technical approves,accredited laboratory
certifikace, technická schválení, akreditovaná zkušebna

Hledaná spolupráce

  • Technicka spoluprace
  • Spoluprace ve V&V
  • Sluzby

Zástupce

Pan Ing. Adam Vála

specialista marketing/Marketing Specialist
Zpět na seznam