Tertiary-level education, research and development / Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

The priority of the faculty is to ensure education in the branches of mechanical engineering, where FME closely cooperates with other BUT faculties, as well as faculties of Masaryk University in Brno. Besides traditional engineering and technological branches, intensive progress has been made in applied sciences and interdisciplinary studies - material, mathematical, process and physical engineering, mechatronics, industrial design, etc. Some traditional branches of mechanical engineering have significantly changed recently as well.
-------------------------------------
Základním cílem fakulty je vzdělávání ve strojírenských oborech, kde FSI úzce spolupracuje i s jinými fakultami nejen v rámci VUT, ale také Masarykovy univerzity. Vedle tradičních konstrukčních a technologických oborů se výrazně rozvíjejí aplikované vědy a oblasti mezioborového charakteru a některé tradiční strojírenské obory se během krátké doby výrazně změnily.

Počet zaměstnanců
 • více než 250

Vzdělávání, věda a výzkum

Co nabízíme

Nabízíme možnost spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, společné podávání a řešení projektů i vzdělávací/školicí nebo rekvalifikační činnosti. V rámci různě orientovaných a financovaných spoluprací je možno využít vybavení našich laboratoří. Různá měření jsme schopni provádět i u zákazníků a do různých odborných činností rádi zapojíme i naše studenty, jejichž schopnosti a pracovní zájem si tak ve firmě můžete ověřit již v průběhu jejich studia.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Hledáme partnery v oblasti vědy a výzkumu, kteří mají zájem spolupracovat s technicky orientovanou vysokou školou. Hledáme vhodná témata bakalářských, diplomových a doktorských prací, které by byly přímo provázány na aktuální úkoly/problémy řešené ve strojírenských firmách. Uvítáme možnost studentských exkurzí a stáží do výrobních podniků i na výzkumná domácí nebo zahraniční pracoviště.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

 • Ano

Keywords

tertiary education, research, development, professional expertise
terciární vzdělávání, výzkum, vývoj, odborné expertízy

Hledaná spolupráce

 • Technicka spoluprace
 • Spoluprace ve V&V

Target Countries

 • Austria
 • Czech Republic
 • Denmark
 • France
 • Germany
 • Italy
 • Poland
 • Romania
 • Russian Federation
 • Slovakia
 • Spain
 • Sweden
 • Switzerland
 • Turkey
 • Ukraine
 • United Kingdom
 • United States

Zástupce

Pan Ing. Ph.D. Aleš Polzer

Expert asistent/odborný assistent

Zpět na seznam