Training for leaders and managers / Školení pro vedoucí a řídící pracovníky

We are a small family run training business with a network of qualified and experienced consultants, all of whom have many years’ experience of operational management and leadership. Development activities are targeted specifically at the client/ end user and pricing is highly competitive.
-------------------------------------
Jsme malý rodinný podnik působící v oblasti vzdělávání se sítí kvalifikovaných a zkušených poradců, z nichž všichni mají mnohaleté zkušenosti z provozního řízení a vedení. Rozvojové aktivity jsou upraveny dle požadavků klienta/konečného uživatele a naše cena je velice konkurenční.

Počet zaměstnanců
  • 1-9

JODA Training / JODA Školení

Co nabízíme

At JODA our focus is on the development of both practising and aspiring leaders and managers though bespoke training from team leader through to operational managers as well as offering our vocational and unique training courses such as Stress Awareness, Customer Service and Professional relationship Building. Delivery has been through traditional open training workshops though we are able to deliver key learning via a blended approach and looking to offer on line webinars as an alternative shortly. We ensure all our clients get full consultation and progress reports throughout the Training Program to ensure complete satisfaction.
-------------------------------------
Zaměřujeme se na rozvoj začínajících i zkušenějších vedoucích a řídících pracovníků prostřednictvím školení připravených podle požadavků klienta. Nabízíme také odborné a jedinečné kurzy, jako Povědomí o stresu, Zákaznický servis nebo Profesionální budování vztahů. Jsme schopni naše školení poskytnout na tradičních workshopech a poté je doplnit on line službami. Zajistíme všem našim klientům konzultaci a zprávy o pokroku v celém vzdělávacím programu.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

My primary purpose is to explore market opportunities for training and development provision. Our initial plan is to identify and establish prospective partners ( eg Business and/ or Management consultancies, Business Associations) with local market knowledge and contacts to enable JODA to offer our training solutions to both established businesses, recently established businesses looking to develop a new workforce as well as young adults looking to enter work who could benefit from employability skills such as critical thinking, communication skills and the ability to work in a team.
-------------------------------------
Našim hlavním cílem je prozkoumat tržní příležitosti pro poskytování služeb v oblasti vzdělání a rozvoje.
Naším počátečním plánem je vyhledat a navázat kontakty s potencionálními partnery (obchodní a/nebo poradenské asociace, obchodní sdružení) s lokální znalostí trhu. Tyto kontakty by nám umožnili nabídnout naše tréninky jak zavedeným podnikům, tak těm novým, které chtějí rozvíjet nové pracovní síly.
Pořádáme také kurzy pro mladé lidi, kteří se chystají vstoupit na pracovní trh a chtěli by zlepšit dovednosti jako je kritické myšlení, komunikační dovednosti nebo schopnosti nutné pro práci v týmu.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

traning, development, leader
školení, rozvoj, vedoucí pracovník

Hledaná spolupráce

  • Sluzby

Target Countries

  • Czech Republic

Zástupce

Pan Simon Chater

Managing Partner/Hlavní partner

Zpět na seznam