Trading organisation with particular interest in Agriculture / Obchodní organizace působící v oblasti zeměděství

Oreed Group is headquartered in Great Britain, and is intimately involved in UK trade. We help UK exporters find offshore markets for their products and services, assist UK procurement organisations with sourcing overseas, and support foreign companies who want to import products and services into the UK.
-------------------------------------
Oreed Group se sídlem ve Velké Británii pomáhá britským vývozcům najít trhy pro jejich produkty a služby, asistovat britským nákupním organizacím se zajišťováním dodávek ze zahraničí. Podporujeme také zahraniční společnosti, které chtějí dovážet zboží a služby do Velké Británie.

Počet zaměstnanců
  • 1-9

Agriculture / Zemědělství

Co nabízíme

Researching markets for products and services
Matching UK businesses with overseas suppliers, partners and distributors
Negotiating commercial terms and contracts
Handling UK and foreign trade regulations and processes
Managing logistics, including shipping, customs and payments
-------------------------------------
Průzkum trhu
Vyhledávání podniků odpovídajícím požadavkům zahraničních dodavatelů, výrobců a distributorů
Vyjednání obchodních podmínek a smluv
Vyřizování britských i zahraničních předpisů i regulací
Správa logistiky, včetně lodní dopravy, celních plateb

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We require Agricultural equipments for use by small/medium scale farmers. NExamples are: small tractors; 2 wheeled tractors; water lifting equipments; harvesting machines etc. We are also looking for importers of coconut water and coconut end products.
-------------------------------------
Požadujeme zemědělské vybavení pro malé a střední zemědělce, například malé traktory, zařízení pro dodávky vody, stroje pro sklizeň. Hledáme také dodavatele kokosové vody a produktů z kokosu

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

agriculture, construction, engineering, project management
zemědělství, stavebnictví, strojírenství, projekt management

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Sluzby

Target Countries

  • Cambodia

Zástupce

Pan Manny Ajuwon

Director / Ředitel
Zpět na seznam