Services for ground stabilisation and Impulse-Compaction/ Služby pro stabilizaci půdy a impulzní zhutnění

We are a Styrian company which offers ground stabilisation as well as ground impulse compaction.
When higher requirements on the building ground have to be met, the strengthening of the ground is today an often needed measure. GROUND STABILISATION is being used for new constructions as well as for renovation of roads and streets, but also to strengthen the building ground for the erection of industrial buildings and to seal off dumps. Ground stabilisation is also a valuable contribution to an ecological assessment of our building tasks.
Through IMPULSE - COMPACTION loose soil at issue can be compacted to at least reaching a medium dense bedding. The compaction work is carried out following a given grid and consisting of one to three work transitions.
-------------------------------------
Systém TERRA-MIX nabízí velmi úsporné řešení úpravy půdy pro středně hluboké zakládání staveb. "Hybridní zakládání staveb - Systém TERRA-MIX" představuje kombinaci impulzního zhutnění a stabilizace půdy prostřednictvím vmísení pojiva do půdy.
Výhody:
• úspora nákladů stavby, • úspora času, • ohleduplné k životnímu prostředí, • efekt loubí.

Počet zaměstnanců
  • 50-249

Expert in ground stabilisation and Impulse-Compaction/ Stabilizace půdy, impulzní zhutnění, renovace silnic či pokládky vodicích kolejnic

Co nabízíme

Our ground stabilisation services are:
• gentle on resources – since no need for soil replacement , • suitable for almost all materials: clay, silt, sand, gravel, building rubble, cinders,..., • guarantied to take the load and planarity, • short building time, • economic system
Beside this there is only one other European competitor within the area of impulse-compaction.
-------------------------------------
Hybridní zakládání staveb - "Systém TERRA-MIX"
Impulzní zhutňování, stabilizace půdy, jejichž výhodou je:
• šetrné k životnímu prostředí - bez nutnosti výměny půdy, • vhodná pro téměř všechny materiály: jíl, bahno, písek, štěrk, stavební suť, škvára..., • efekt loubí, • krátká doba realizace, • ekonomické řešení

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for Czech or Slovakian trade intermediaries, agents or distributors which might also be companies (building construction company, general contractors, road construction companies) which lack the range of services we are able to offer. Therefore we could build up a business synergy.
-------------------------------------
Hledáme zprostředkovatele z řad českých nebo slovenských obchodníků, zástupců nebo distributorů, kteří hledají naše služby.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

Ground compaction, Ground improvement
impulzní zhutnění půdy, stabilizace půdy, zakládání staveb

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Technicka spoluprace
  • Sluzby

Target Countries

  • Czech Republic
  • Slovakia

Zástupce

Pan Alois Kohler

CEO/jednatel

Zpět na seznam