UK TraBased businesses to ensure their success in international markets/ Zavedeným společnostem zajišťujeme úspěch na mezinár. trzích

UK Trade & Investment (UKTI) works with UK-based businesses to ensure their success in international markets, and encourage the best overseas companies to look to the UK as their global partner of choice.
UKTI has a customer commitment to helping its UK and international customers by providing a range of services, to a high standard and improve customer service by listening to customer feedback.
We also have a co-ordination role across government to establish a more systematic approach to relationships with companies which are the most economically significant investors and exporters.
-------------------------------------
UK Trade & Investment (UKTI) práce s UK-podnikům zajišťujeme úspěch na mezinárodních trzích, a podporujeme setkání nejlepších zahraničních společností se svým globálním partnerem ve Velké Británii.

Počet zaměstnanců
  • více než 250

UK Trade & Investment/ Obchod a investice v UK

Co nabízíme

To support its aim to "enhance the competitiveness of companies in Britain through overseas trade and investments; and attract a continuing high level of quality foreign direct investment".
UK Trade & Investment offers services to English businesses wanting to gain access to global markets through export, and foreign based firms wanting to invest in the UK as a base to expand globally.
-------------------------------------
Chcete-li podpořit svůj cíl "posílit konkurenceschopnost společnosti ve Velké Británii prostřednictvím mezinárodního obchodu a investic a zvýšit kvalitu úrovně přímých zahraničních investic".
Nabízíme kontakty s anglickými podniky, které chtějí získat přístup na globální trhy prostřednictvím exportu. Také pomáháme zahraničním firmám, které chtějí investovat ve Velké Británii.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Through a range of unique services, including participation at selected trade fairs, outward missions and providing bespoke market intelligence, we can help you crack foreign markets and get to grips quickly with overseas regulations and business practice.
-------------------------------------
Firmy, kterým pomůžeme prostřednictvím celé řady unikátních služeb, včetně účasti na vybraných veletrzích, misích a poskytování informací o trhu na míru, pomoci na zahraničních trzích.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

trade, invest, import, export, international
obchod, investice, import, export, mezinárodní

Hledaná spolupráce

  • Investice, financovani
  • Sluzby

Zástupce

Pan Rob Doak

Senior International Trade Advisor/ Senior poradce pro mezinárodní vztahy
Zpět na seznam