System development for the management and control of equipment, etc./ Vývoj systému pro správu a řízení zařízení, revizí, kalibrací, údržby

We develop an information system "Inspection Enterprise Manager" (hereinafter referred to as EIM) for the administration and management of technological equipment, revision control dedicated technical equipment, controls, inspection, calibration, maintenance, training, and so on.
System is meant for municipal government, commercial organizations, and the like. Legislation within the EU harmonises - potential growth in the EU.
-------------------------------------
Zabýváme se vývojem informačního systému "Enterprise Inspection Manager" (dále jen EIM) pro správu a řízení technologických zařízení, řízení revizí vyhrazených technických zařízení, kontrol, prohlídek, kalibrací, údržby, školení a pod.
Tyto činnosti jsou organizace povinny provádět ze zákona a náš systém EIM jim usnadňuje administraci, hlídání termínů a pod. Je určen pro státní správu a obecní samosprávu, komerční organizace a pod. Legislativa se v rámci EU harmonizuje - potenciál růstu v EU.

Počet zaměstnanců
 • 1-9

Enterprise Inspection Manager/ Podnikový kontrolní manažer

Co nabízíme

Information system for management and control of equipment, their revisions, inspection, calibration and maintenance, including training of personnel management.
The system is modular, highly scalable, language-independent. Allows you to manage buildings, mines, road and rail routes, mechanical and technological systems, fire protection, electrical appliances and related faults detected, terms of revisions and controls.
-------------------------------------
Informační systém pro správu a řízení zařízení, jejich revizí, kontrol, kalibrací a údržby, včetně řízení školení pracovníků.
Systém je modulární, vysoce škálovatelný, jazykově nezávislý. Umožňuje spravovat budovy, důlní díla, silniční a železniční cesty, strojní a technologické celky, prostředky požární ochrany, elektrické spotřebiče a s nimi související zjištěné závady, termíny revizí a kontrol.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Partners from the EU, the distribution and local support to customers of this application.
Clients can be organizations operating facilities that are subject to revision and checks the safety (machinery, equipment units, electrical equipment, etc..).
-------------------------------------
Partnera z EU, k distribuci a lokální podporu zákazníkům této aplikace.
Klienty mohou být organizace, provozující zařízení, která podléhají revizím a kontrolám v rámci bezpečnosti práce (stroje, technologické celky, elektrická zařízení apod.).

Already engaged in Trans-National Co-operation?

 • Ano

Keywords

Inspections, maintenance, calibration, testing, training
Revize, kontroly, prohlídky, údržba, zkoušky, školení

Hledaná spolupráce

 • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
 • Subdodavatelske sluzby
 • Sluzby

Target Countries

 • Austria
 • Belgium
 • Denmark
 • France
 • Germany
 • Netherlands
 • Slovakia
 • United Kingdom

Zástupce

Pan Ing. Vlastislav Herůdek

Zpět na seznam