Coatings for asphalt - Stamped asphalt pavements/Nátěry na asfaltu - Lisované asfaltové chodníky

LACS is an italian firm specialized in asphalt Printing and coating technology for urban beautification. LACS supply special coatings products for asphalt and machinary to reheat and print fresh asphalt.
-------------------------------
LACS je italská firma specializující se na potisk asfaltu a obalovou techniku ​​pro městské zkrášlování. LACS dodává speciální nátěry pro asfalt a stroje k asfaltování pro ohřev a položení nového asfaltu.

Počet zaměstnanců
  • 10-49

European Representative for StreetBond Coatings for Aphalt of QUEST Inc. - US/Evropský zástupce pro StreetBond Coating

Co nabízíme

We are specialist in asphalt Printing and Coating technology for Urban beautification and tarffic calming project. We offer performing coatings and tools and machinaries for printing asphalt. This technology is alternative to traditional pavements in cobbles or cement blocks for walksides, plazas, parking lots, traffic calming projects and bike roads. Stamped Asphalt is cheaper than traditional pavements and very fast and easy to install.
----------------------------------------
Jsme specialisté na tisk na asfalt a obalovou techniku ​​pro městské zkrášlování a zklidnění dopravy. Nabízíme provedení nátěrů a nástroje pro tisk asfaltu. Tato technologie je alternativou k tradičním chodníků v dlažbě nebo cementové bloky pro chodníky, náměstí, parkoviště, zklidnění dopravy projektů a cyklotrasy u silnic. Lisovaný asfalt je levnější než tradiční chodníky a velmi rychle a snadno se instaluje.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for local regional distributor as Asphalt Contractors, company involved in Urban forniture distribution, Road marking contractors, Architects and Municipality.
----------------------------------------
Hledáme místní, regionální distributory, stejně tak dodavatelé asfaltu, společnosti zabývající se v městskou urbanizací, dodavatelé dopravního značení, architekty a obce.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

stamped asphalt, colored asphalt, coating asphalt, asphalt pavements
potištění asfalt, barevný asfalt, lakovaný asfalt

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Licence

Target Countries

  • Bulgaria
  • Croatia
  • Czech Republic
  • Poland
  • Romania

Zástupce

Pan Andrea Salvato

Export Manager/Exportní manažer
Zpět na seznam