Water and waste management/ Vodní a odpadové hospodářství

---------------------------------------
CREA Hydro & Energy, o.s. is a cluster of companies, research institutes and universities working in the field of technologies for water management works, water and waste management and renewable energy sources. Cluster members are jointly involved in research, development and product innovations, industry promotion, presentation and implementation of projects in the Czech Republic and abroad. (international cooperation)
CREA Hydro & Energy, o.s. is the leader of the Czech-Philippine Committee HK.
-----------------------------------------
CREA Hydro&Energy, o.s. je klastr firem, výzkumných institucí a vysokých škol působících v oboru technologií pro vodohospodářská díla, vodního a odpadového hospodářství a obnovitelných zdrojů energie. Členové klastru se společně podílí na výzkumu, vývoji a inovacích produktů, propagaci oboru, prezentacích i realizacích projektů v ČR i ve světě. (mezinárodní spolupráce)
CREA Hydro&Energy, o.s. je lídrem česko-filipínského výboru HK.

Počet zaměstnanců
  • 10-49

Cooperation in research and development activity on the Philippine market/Spolupráce ve výzkumu a vývoji, aktivita na filipínském trhu

Co nabízíme

Cooperation in R & D projects in the fields of water management, waste management, renewable energy sources. Cooperation in the input and influence on the Philippine market, membership in the Czech-Philippine Committee HK, marketing services on the Philippine market
-----------------------------------------
Spolupráce na projektech VaV v oborech vodní hospodářství, odpadové hospodářství, obnovitelné zdroje energie. Spolupráce při vstupu a působení na filipínském trhu, členství v česko-filipínském výboru HK, marketingové služby na filipínském trhu

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Partners for cooperation on R & D projects in the fields of water management, waste management, renewable energy sources. Partners for cooperation in the input and influence on the Philippine market, membership in the Czech-Philippine Committee HK
------------------------------------------
Partnery pro spolupráci na projektech VaV v oborech vodní hospodářství, odpadové hospodářství, obnovitelné zdroje energie. Partnery pro spolupráci při vstupu a působení na filipínském trhu, členství v česko-filipínském výboru HK

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

water management, waste management, renewable energy, marketing, Philippines
vodní hospodářství, odpadové hospodářství, obnovitelné zdroje energie, marketing, Filipíny

Hledaná spolupráce

  • Technicka spoluprace
  • Spoluprace ve V&V
  • Sluzby

Target Countries

  • Czech Republic
  • Philippines

Zástupce

Pan Ing. Břetislav Skácel

Chairman of the Committee, the cluster manager/Předseda výboru, manažer klastru
Zpět na seznam